BRA. Snöröjning på gångvägar är ett bättre sätt att förebygga fallolyckor än gratis broddar, tror Tuva Lund (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Botkyrka. Foto: Kiki Beije

Inga gratis broddar till Botkyrkas äldre

Äldre i Botkyrka får inga gratis broddar till vintern. En utredning visar nämligen att de flesta fall sker i hemmet och inte ute på isiga gator.

  • Publicerad 17:25, 12 nov 2019

Ge gratis broddar till alla Botkyrkabor över 75 år – den synpunkten kom i våras från en kvinna i Alby. Hon backades av kommunala pensionärsrådet när förslaget togs upp där och en utredning gjordes.

Men nu förväntas förslaget nobbas när vård- och omsorgsnämnden sammanträder nästa vecka.

– Efter att ha läst utredningen känner jag mig inte trygg med att broddar skulle vara lösningen på att minska fallolyckorna, säger Tuva Lund (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Botkyrka.

Vård- och omsorgsnämnden hänvisar till rapporter av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) som visar att de flesta fallolyckor som drabbar äldre sker i hemmet. Därför kan det vara mer effektivt att förebygga fall genom satsningar på till exempel Botkyrkafixaren, där äldre får gratis hjälp med kan undvika fall hemma, menar Tuva Lund.

Men SKL:s undersökning visar också att när fallen sker utomhus så är vintermånaderna december till mars helt dominerande.

Kan det vara så att flest fallolyckor sker i hemmet eftersom det är där de äldre oftast är och att rädslan för att falla gör att äldre blir isolerade under vintern?

– Jag tycker det är oerhört viktigt att man som äldre känner att man har möjlighet att komma ut och röra sig i samhället som alla andra. Jag tror till exempel att ur ett äldreperspektiv kan vår snöröjning där vi fokuserar på gångstråk vara ett bättre sätt att förebygga fallolyckor.

Gratis broddar skulle kosta kommunen 1 072 200 kronor om alla Botkyrkabor över 75 år hämtade ut ett par.

– Och då har man inte tagit hänsyn till att man kanske måste individanpassa broddarna och de administrativa kostnaderna för hur de ska lämnas ut, säger Tuva Lund.

Men kostnaderna för fallolyckor blir ju ännu högre, även om de faller på landstinget och inte kommunen?

– Ja så är det och vi är alla överens om att man måste minska fallolyckorna. Men vi måste se vad som ger mest effekt och det finns inga resultat som tyder på att det är broddarna som gör det.

Detta kostar fallen

Under 2012 kostade fallolyckor samhället 24,6 miljarder kronor, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Kosnaden för att förebygga fallolyckor ligger på 3,4 miljarder per år enligt MSB. En stor post i de kostnaderna är snöröjning och halkbekämpning av vägar, trottoarer och cykelvägar.

För de äldsta är förlust av balans den vanligaste orsaken till fall.

Visa merVisa mindre