Klocktornet. Bilden är tagen år 2009 i det som då kallades Norra stationsområdet. Foto: Andreas Enbuske

Inga grönblå besked om rivna klocktornet

Redan 2014 lovade politikerna att Vasastans rivna klocktorn skulle byggas upp igen – och köpte tillbaka teglet. Men än har inget hänt och den nya majoriteten ger inga besked om ifall löftet står fast.

  • Publicerad 19:00, 4 feb 2019

Klocktornskandalen är berättelsen om när Stockholm stad rev Vasastans gamla klocktorn vid Norra station. Det hände den 14 februari 2014 i samband med projekt Hagastaden och väckte stora protester hos Vasastadsbor.

Staden köpte tillbaka teglet – så här blir nya klocktornet i Norra Stationsparken

Sedan ångrade sig staden – köpte tillbaka teglet för 250 000 kronor och lovade att det skulle byggas upp igen. Då med ett kafé, uppgraderad design och utan stationshuset – i Norra Stationsparken som planeras i Hagastaden.

Behövs en ny detaljplan

Detaljplanen för det här området spikades 2009 och där finns inget klocktorn med. Om klocktornet ska kunna byggas upp igen måste det skrivas in i detaljplanen, något som lovades redan 2014 av dåvarande stadsbyggnadsborgarråd Regina Kevius (M). Men ännu har inget hänt.

Tidsplanen för Hagastaden har blivit försenad, så det område där klocktornet planerades förväntas inte stå redo förrän tidigast 2020- 2021. Tegelstenarna som staden köpte tillbaka ligger fortfarande tryggt förvarade, enligt exploateringskontoret. Men för att klocktornet ska återuppstå behöver den nya majoriteten ge grönt ljus för en ny detaljplan.

Nytt styre – nya åsikter?

– Nu finns ett nytt politiskt styre i stadshuset och vi vet inte deras syn i den här frågan, men vi har planerat och projekterat så långt vi kan och stenarna är sparade. Det kommer dröja med det konkreta arbetet på plats ännu så vi avvaktar just nu, säger Anna Näslund på exploateringskontoret.

Stan ångrar sig – bygger upp Klocktornet igen

StockholmDirekt har frågat Moderaterna, som tagit över ordförandeposten i stadsbyggnadsnämnden efter Socialdemokraterna, om de vill bygga upp klocktornet igen eller inte.

– Jag kan inte svara på det. Vi måste titta närmare på det här innan vi kan fatta ett beslut, säger partiets presstalesperson Edward Tovi.

Om en ny detaljplan ska till måste ni väl bestämma er ganska snart?

– Ja, det här är nånting vi får inleda ganska omgående.

Partiet har lovat att återkomma när de har fattat ett beslut.