DEBATT. Servicedagarna har varit omdebatterade. Foto: Leif Oldenburg

Inga servicedagar i juli månad

De omdiskuterade servicedagarna försvinner under semestermånaden juli – men först om ett år. Beslutet tas vid tekniska nämndens nästa sammanträde.

  • Publicerad 17:06, 5 apr 2019

Servicedagarna, eller städdagarna som de oftast kallas, orsakade en storm av protester när ett omarbetat system presenteras 2017.

Förslaget drogs tillbaka och landade i stället i städdagar varannan vecka – året runt. Upplägget har orsakat problem för exempelvis Solnabor med boendeparkering som är bortresta på semester.

Nu har förvaltning och politiker lyssnat. Juli månad ska i fortsättningen undantas från servicedagar – men först från och med nästa år.

– Det här är det första förslaget som kommer ut från arbetet med parkeringsgenomlysningen, säger Magnus Persson (C), tekniska nämndens ordförande, i ett pressmeddelande.

För Solnabor som vill långtidsparkera redan under sommaren 2019, kommer tekniska förvaltningen att erbjuda förhyrd sommarparkering, i garage eller på kvartersmark. Vilka platser som blir aktuella kommer att presenteras under senvåren.

För att kunna erbjuda långtidsparkering även andra tider på året, kommer tekniska förvaltningen att tillsammans med Bostadsstiftelsen Signalisten också ta fram platser för uthyrning för tillfällig långtidsparkering övriga tider på året.

Stockholm Direkt