"Inget av förslagen som ligger nu är optimalt", säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) om utredningen av trafiksituationen vid Brommaplan. Foto: Lisen Gren/Mikael Andersson

Ingen lösning i sikte för trafiken på Brommaplan

För ett par veckor sedan presenterades en utredning för trafiknämnden om hur platsen skulle kunna bli mer lättnavigerad – men en faktisk lösning ligger en bit fram i tiden.

  • Publicerad 16:17, 3 jun 2019

Den 23 maj presenterade trafikkontoret sin utredning om Brommaplan för trafiknämnden. Syftet med utredningen var att titta på olika lösningar för att öka framkomligheten i området. Lösningarna som presenterades var bland annat en fyrvägskorsning och en ombyggnad av rondellen för förbättrad framkomlighet för bussar.

– Hela platsen är otroligt komplicerad. Där finns alla typer av transporter, centrala leder in till stan, gående och cyklister. Och ingen har det särskilt bra idag, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholm.

Vad tyckte du om trafikkontorets utredning?

– Utredningen går igenom ett antal alternativ, men trafikkontoret kommer fortsätta analysera och göra en fördjupande utredning. Inget av förslagen som ligger nu är optimalt, säger Daniel Helldén.

Stockholm har en framkomlighetsstrategi för att hantera en växande stad. Enligt strategin ska det bland annat göras mer plats för bussar och cyklister, trafiken ska bli mer pålitlig och det ska bli lättare för gångtrafikanter att ta sig fram.

Mycket av utredningens fokus ligger ändå på biltrafiken.

– Om det blir rörigt för bilarna blir det svårt för bussarna. Det är det som gör det komplicerat och här hittar trafikkontoret inte en optimal lösning. Det finns många varianter av att gräva ned olika leder, men det är fruktansvärt dyrt, säger Daniel Helldén.

Samtidigt säger han att det går att titta på andra lösningar separat, som en gång- och cykelbro över Drottningholmsvägen.

Men vad händer nu, efter utredningen om Brommaplan?

– Saken kommer utredas vidare. Vi måste lösa situationen men vi vet inte hur, så vi får fortsätta titta på det, säger Daniel Helldén.

När Västerortsborna kan vänta sig ett mer framkomligt Brommaplan kan Daniel Helldén inte svara på i nuläget, annat än att det ligger en bit fram i tiden.

Vi är Västerort

    Stockholm Direkt