Ombyggnad. Villatomterna i kvarteret John Blund är ett exempel på den spontanförtätning som oroar många brommabor. Foto: Mikael Andersson

Ingen rivning av omdiskuterade Brommavillor

De omdiskuterade villorna på Alviksvägen i Smedslätten kommer inte rivas. Nu väljer byggherren att lägga ner ansökningen. Istället ska han försöka bygga till.

  • Publicerad 16:30, 9 okt 2018

De tre villorna på Alviksvägen och Sunnerdahlsvägen har köpts av en person som planerar för flerfamiljshus på tomterna.

Stadsbyggnadskontoret gav ursprungligen bygglov för det, men det överklagades och mark- och miljööverdomstolen upphävde till slut bygglovet.

Byggherren har sedan dess ansökt om rivning av huvudbyggnaderna. Även rivningslovet avslogs. Stadsbyggnadskontoret bedömer nämligen att byggnaderna har ett högt kulturhistoriskt värde och att de därför inte ska få rivas.

Ökat intresse för att spontanförtäta villa-Bromma

Nu står det klart att byggherren inte tänker driva saken vidare. I ett mejl till handläggaren på stadsbyggnadskontoret skriver han att han istället går vidare med planer på en tillbyggnad:

”Efter Mark- och miljööverdomstolens utslag, dessa utlåtanden och kontakter med några av grannarna, (de flesta vill inte ha någon kommunikation i frågan dessvärre), så jobbar vi nu vidare med tillbyggnadsalternativen.”

Detaljplanen begränsar

Men det är inte klart hur en tillbyggnad skulle kunna se ut. Detaljplanen för kvarteret, klubbad 1926, sätter nämligen tydliga begränsningar.  

Enligt detaljplan får högst en femtedel av tomten bebyggas. Höjden på husen är också begränsad och det får max vara två våningar. Och om husen är över fem meter höga så ska det vara sex meter till grannens tomtgräns.

Christian Reimers, Brommabo och författare till boken "Bara Bromma, en bok till trädgårdsstadens försvar", har följt ärendet. Han menar att möjligheterna att bygga till är begränsade.

– Detaljplanen föreskriver att husen ligger parallellt med gatans sträckning för att skapa en gemensam grön innegård. Så även om det kan gå att förlänga ett hus så går det inte att bygga i vinkel inåt. Jag tror byggherren kommer ha väldigt svårt att lyckas få in ett flerfamiljshus på de tomterna.

MP och Alliansen enas om stopp mot spontanförtätning