Vänsterpartiets Linda Cighén ( överst t v) liknade förskolesatsningen vid ett dåligt stickmönster. "Det behövs mer tid, inte bara pengar", ansåg Centerpartiets Anna Lasses (nedan t v).

Ingen skattehöjning i Solna nästa år

Att det blågröna styrets budget skulle klubbas igenom var redan klart. Argumenten för och emot hade ventilerats i veckor. Ändå tog det sex timmar för Solna kommunfullmäktige att komma till beslut om nästa års budget.

  • Publicerad 13:20, 26 nov 2019

Sex timmars debatt med redan kända argument kan låta mycket – men faktum är Solnas budget för 2020 avverkades i rekordfart och utan att det utväxlades speciellt många hårda ord.

Snarare tvärtom. Kanske var det den stundande julen som angav tonläget. Ovanligt många vänliga och berömmande ord växlades mellan det blågröna styret och oppositionen.

Styret pratade om en offensiv budget i ett läge när flertalet av landets kommuner går på knäna ekonomiskt. Oppositionen menade å sin sida att satsningarna i det blågröna styrets budget inte täcker så mycket mer än kommande kostnadsökningar.

Tuffare än så blev det oftast inte.

Förskolemiljoner

Inte ens frågan om hur mycket som ska satsas på Solnas förskolor höjde temperaturen.

Det blågröna styret vill lägga 10 miljoner kronor på förskolorna under kommande budgetår. Socialdemokraterna vill satsa 35 miljoner som ska finansieras med en riktad skattehöjning på 16 öre. Vänsterpartiets bud är drygt 50 miljoner och en skattehöjning på 50 öre.

– Tio miljoner på 70 förskolor räcker inte, sa Peter Rangwe (S) och kallade styrets förskolesatsning ”anorektisk”.

Vänsterpartiets Linda Cighén liknade förskolemiljonerna vid en stickning där bilden på den förväntade tröjan inte överensstämmer med mönstret.

Anna Lasses (C), ordförande i barn- och förskolenämnden, påpekade att allt inte handlar om pengar.

– Det krävs tid också. Tio miljoner är bara ett första steg, sa hon.

I slutvoteringen ställdes den blågröna styrets budgetförslag mot S-budgeten.

Som väntat klubbades majoritetens budget igenom, vilket bland annat innebär att skattesatsen ligger kvar på samma nivå som tidigare.

Stockholm Direkt