Utan toalett. När det nedre planet är det enda som är öppet finns ingen toalett för resenärerna. Foto: Hege Hellström

Ingen toalett för nödiga resenärer i Mörby

Många resenärer saknar en toalett att besöka i Mörby centrum efter det att de övre våningarna stängt. Men varken fastighetsägaren eller SL har planer på att ordna toaletter med längre öppettider.

  • Publicerad 16:35, 28 nov 2019

Förra veckan rapporterade vi om att toaletten vid Danderyds sjukhus ofta är avstängd, och smutsig. Efter artikeln har en läsare hört av sig om den problematiska situationen för resenärer i Mörby. Här saknas toalett helt och hållet.

När de övre planen är stängda i Mörby centrum finns ingen toalett. Efter klockan 19 på vardagar och efter klockan 16 på helger är det bara markplanet som är öppet, och toaletterna finns högre upp i centrum.

Läsaren skriver: ”Ibland kan man få vänta ganska länge på bussen, särskilt sent om kvällarna. För något år sedan byggdes bussterminalen om under mycket strapatser. Men blev det några toaletter?”

Bara toaletter vid pendeltåg

Hos SL är man medveten om att det finns önskemål om toaletter vid stadens tunnelbanestationer.

– Men resorna med tunnelbanan är relativt korta och stationerna är inte avsedda för att man ska uppehålla sig där under någon längre tid. Toaletter i direkt anslutning till tunnelbanetrafikens stationer har funnits längre bak i tiden men medförde så pass mycket problem, bland annat trygghetsrelaterade, att de till sist togs bort, säger Claes Keisu, pressansvarig på SL.

I dagsläget har inte SL kundtoaletter någonstans i tunnelbanan eller i bussterminaler.

– På de platserna, eller i anslutning till de platserna, är det kommunernas uppgift att besluta om och installera offentliga toaletter, säger Claes Keisu.

Han säger vidare att de tittar på möjligheten att bygga in toaletter när stationer rustas eller när nya byggs.

– Men i befintliga stationers redan trånga utrymmen är det svårt att få till lokaler för toaletter. Det beror bland annat på behov av trygghetsrum och sophantering, säger Claes Keisu.

Det är Skandiafastigheter som äger hela fastigheten Mörby centrum ända tills man kommer innanför SL:s spärrar.

– Men det är SL som har hand om det nedre planet, de tar hand om stängning med mera. Vi har ingen kontroll över den ytan så vi har ingen möjlighet att ha offentliga toaletter där, säger Håkan Larsson, centrumchef.

På plan fem. Det går bara att nå toaletterna när hela centrumet är öppet. Foto: Hege Hellström

Stockholm Direkt