Minoritetsåterremitterades. Ärendet skickas nu tillbaka till tjänstemännen.. Foto: Leif Oldenburg/Andreas Enbuske

Inget beslut om höjda p-böter

Den grönblåa majoriteten hade hoppats kunna klubba igenom en ny höjning av parkeringsböterna på kvällens kommunfullmäktige. Men så blev det inte.

  • Publicerad 19:19, 18 feb 2019

2017 höjdes p-böterna senast i Stockholm. Som StockholmDirekt tidigare berättat aviserade den nya grönblåa majoriteten tidigare i höstas att man ville höja felparkeringsavgifterna på nytt, något som direkt kritiserades av oppositionen för att användas för att bara dra in extra pengar till staden.

P-böterna ska höjas för bilister i Stockholm

I höstas klubbade trafiknämnden igenom höjningarna på mellan 100-250 kronor och i kväll väntades detta klubbas av kommunfullmäktige. Men kritiska röster hördes från oppositionen.

– 1100 kr i böter för en barnfamilj som råkar komma något för sent med veckohandlingen kommer med all rätt uppfattas som fullständig orimligt, sa till exempel Jan Valeskog (S).

Ärendet minoritetsåterremitterades och skickas nu tillbaka till tjänstemännen.

Han stoppade nya p-avgifter – släkt med trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP)

Det här höjningarna som majoriteten föreslog:

Felparkeringar som är trafikfarliga/hindrande höjs från 1 200 kronor till 1 300 kronor, vilket är maxtaket.

Trafikstörande/hindrande uppställning höjs från 850 kronor till 1 100 kronor.

Mindre trafikstörande uppställning höjs från 750 kronor till 900 kronor.

Planen var att de nya p-böterna skulle börja gälla 1 mars, men nu återstår det att se når ärendet kommer upp igen.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Detta gäller

Med trafikfarliga/hindrande felparkeringar avses exempelvis stannande/parkering på platser där förbud att stanna råder, som t.ex. i kollektivkörfält, i cykelfält, på gångbanor, på eller för nära övergångsställe och i reserverad p-plats för rörelsehindrade.

Med trafikstörande/hindrande felparkeringar avses t.ex. stannande/parkering på platser där förbud att parkera råder som t.ex. på servicedag/natt och utöver längsta tillåtna uppställningstid.

Med mindre störande felparkeringar avses stannande/parkering på avgiftsbelagda parkeringsplatser utan att betala avgift.

Källa:Trafikkontoret.