Otryggt. Snårvindens förskola har nyligen öppnat, men det kommer dröja innan ett övergångsställe kommer på plats. Foto: Evelina Hertz

Inget övergångsställe i sikte för nyöppnad förskola

Nyligen öppnade förskolan Snårvinden i Hässelby, precis intill Snårvindevägen. Men än finns inget övergångställe för barnen, och enligt staden kommer det dröja innan det är på plats.

  • Publicerad 16:23, 12 sep 2019

De första barnen har flyttat in i den nyöppnade förskolan Snårvinden i Hässelby villastad. Den är en del av en större plan för området, som även innefattar ett bygge av 40 lägenheter.

En annan sak som ingår i planen är ett övergångsställe från andra sidan vägen till förskoletomten. Det är inte på plats än, trots att verksamheten redan är i full gång.

– Det är konstigt att man inte tar trafiksituationen i beaktning när man bygger en förskola, att övergångsstället inte byggs samtidigt. Själva förskolan är vi jättenöjda med, men det klart att föräldrar måste kunna lämna av sina barn på ett säkert sätt, säger förskolans rektor Michael Klomark.

Just nu finns inga andra sätt att ta sig över vägen, än att gå över trots övergångsställsbristen.

Här planeras två nya förskolor i Hässelby

Säker övergång dröjer

Michael Klomark säger att de har mejlat staden om övergångsstället och även bett om att en skylt ska sättas upp snarast möjligt. Men en lösning ligger en bit fram i tiden.

– Det ska bli ett övergångsställe där, och det ska göras ihop med övriga åtgärder, som en liten trottoar och en vändficka, säger Margareta Larsson Almqvist, projektledare på exploateringskontoret.

Som planen ser ut nu, menar Margareta Larsson Almqvist, kommer övergångsstället vara på plats först i maj 2020.

I nuläget är inga andra säkerhetsåtgärder planerade, så tills övergångsstället är på plats får lärare, föräldrar och barn vara extra uppmärksamma runt Snårvindevägen.