Svarar på förslag. Anna König Jerlmyr, finansborgarråd (M), menar att det inte är akutellt att flytta Järvas äldre till hotell i nuläget. Foto: Sacharias Källdén

Inget tillfälligt hotellboende för Järvas äldre

Låt Järvas äldre flytta till hotell för att minska risken för smittspridning, löd en uppmaning i ett öppet brev till staden i veckan. Men enligt Anna König Jerlemyr (M), finansborgarråd, finns inga sådana planer just nu.

  • Publicerad 15:55, 3 apr 2020

Såväl Rinkebyprofilen Hagi Farah som nätverket Järvahjälpen har lyft frågan om att äldre i Järva skulle kunna flyttas in till tomma hotellrum för att undvika smittspridning, den förstnämnda i ett öppet brev till staden

Anna König Jerlemyr (M) har tagit del av innebörden i brevet, och har sett intentionerna att lyfta trångboddheten i Järva som en särskild utmaning när det kommer till smittspridning.

– Vi har sedan en tid försökt få svar från Region Stockholm om det är så att trångboddhet är en anledning till ökad smittspridning och att det skulle göra att vissa områden är mer utsatta än andra. Men vi har inte fått det bekräftat, säger hon.

Samtidigt lyfter hon att det i nuläget inte är aktuellt att flytta äldre till hotell.

– Enligt Smittskydd Stockholm är det inte en lösning att flytta äldre från sina hem till hotell. Men skulle de ändra sig så ställer vi in oss, där finns ingen prestige. Vi följer expertis och vad de rekommenderar.

Daglig dialog

Anna König Jerlemyr säger de har en daglig dialog med bland annat Folkhälsomyndigheten samt diverse experter, och att de avvaktar deras rekommendationer.

– Vi tar höjd för att jobba proaktivt i områden som Järva. Samtidigt som vi också kontinuerligt frågat om myndigheterna ser några samband mellan trångboddhet och smittspridning, och om det finns nya rekommendationer.

Staden tittar även på eventuella lösningar kring korttidsboende om förutsättningarna ändras, så att de är på plats redan i förväg, uppger Anna König Jerlmyr.

Förslag från Järvabor: Låt äldre bo på hotell

Stockholm Direkt