Olyckligt. Nu går det inte att asfaltera i kommunen längre. Foto: Karin Nilsson

Inget vägunderhåll i Vallentuna efter tvist

Underhållet av Vallentunas vägar har avstannat. Det efter en tvist om prissättningen för beläggningsarbeten mellan kommunen och den upphandlade entreprenören.

  • Publicerad 16:50, 17 feb 2020

Kommunens vägar kan komma att förbli i sämre skick den närmaste tiden. Ingen asfalt kommer att kunna läggas, utom i de mest akuta fallen. Detta efter att kommunens beläggningsupphandling har dragits hela vägen till Högsta förvaltningsdomstolen.

– Det handlar om prissättning. Vi har en entreprenör som har satt ett högre pris på en ökande mängd, i stället för samma eller lägre pris på ökad mängd enligt gällande upphandlingsdokument. Man har inte följt upphandlingsföreskrifterna, säger Johan Carselind, gatu- och parkchef.

SKR stöttar i processen

Han uppger att det handlar om att entreprenörens prissättning inte stämmer överens med branschnormen. Åsikten delas av förvaltningsrätten i Stockholm, där Vallentuna fick rätt, men inte av Kammarrätten där entreprenören Svevia fick rätt.

"Vi har blivit förkastade utifrån begränsningar som inte är förenligt med lagen om offentlig upphandling", skriver Charlotte Sandström, kommunikationschef på Svevia, i en kommentar.

Vallentuna kommun har överklagat kammarrättens dom och konflikten har nu tagits till Högsta förvaltningsdomstolen, vilket är högsta instans och domen kan komma att bli prejudicerande.

– Ja, det har blivit så nu. Mycket är det eftersom SKR, Sveriges kommuner och regioner, tycker att det är en så principiellt viktig fråga och stöttar oss i processen, säger Johan Carselind.

Oklart när det är över

Hur lång tid det kommer ta att avsluta ärendet går inte att förutspå. Förhoppningen är att de ska bli klara under våren, men det är inget som går att lova. Inga större beläggningsarbeten kommer att kunna genomföras i Vallentuna innan dess.

– Det akuta kommer vi att göra, oavsett, det blir inga trafikfarligheter. Men det kan märkas på vägunderhållningen att det kan bli lite sämre just nu, säger Johan Carselind.

Stockholm Direkt