Arkivbild. I dag tränar Norrtulls SK vid Norra real och på Bellevue bollplan. Foto: Ylva Bergman

Innerstadsklubbar i gemensamt upprop

Flera gånger har Norrtulls SK larmat om en akut brist på idrottshallar på Norrmalm. Nu går man samman med klubbar från andra delar av innerstan i ett gemensamt upprop för fler idrottsplatser.

  • Publicerad 10:26, 1 jun 2020

Vi har flera gånger tidigare skrivit om planbristen på Norrmalm och för två år sedan larmade Norrtulls SK om att stadsdelen har lägst andel fotbollsspelande unga.

I ett gemensamt initiativ med flera klubbar i innerstan, Essinge IK, Karlbergs BK, Värtans IK och Mariebergs SK, går Norrtulls SK nu ut i samband med samrådet för Östra Hagastaden för att skapa uppmärksamhet kring frågan.

Klubben menar att bristen på anläggningar på Norrmalm spiller över på angränsade stadsdelar och "leder till att barn och ungdomar i innerstaden får så lite som en tredjedel av träningsytan som barn i andra delar av staden". Anledningen är att Stockholm inför utomhussäsongen delats upp i olika områden när man har fördelat träningstiderna, och föreningar i respektive område har sedan fått dela på de tider som finns.

Klart: Gärdet får nya hybridgräsplaner

– Vi alla upplever den här bristen och vill samma sak: ha fler planer. Men det blir splittrat om var och en ska verka inom sin stadsdel, vi kommer ingen vart, säger Martin Carlon, ordförande i Norrtulls SK och fortsätter:

– Nu när Hagastaden byggs så har man bara planerat för en 7-spelsplan.

Idrottsborgarrådet Karin Ernlund (C) välkomnar initiativet och har själv blivit medlem i Facebookgruppen.

– Jag delar uppfattningen av att det behövs fler idrottsplatser i innerstan. Konkret håller man på att titta på om det går att få till en 11-spelsplan i stället för en 7-spelsplan i Hagastaden. I andra stadsdelar har vi två hybridplaner på gång på Gärdet, där pågår en dialog med Kungliga Djurgårdens förvaltning, och så ska det bli konstgräs på Kristinebergs IP vilket kommer möjliggöra för många fler speltider, säger Karin Ernlund (C).

Hon säger samtidigt att det är andra förutsättningar i tätbebyggda innerstan.

– Det är inte lika lätt att hitta platser för 11-spelsplaner, säger hon.

Fotbollsklubb ska ockupera plan i innerstan

Martin Carlon menar att det skulle behövas minst fem 11-spelsplaner för att barnen på Norrmalm ska få samma förutsättningar som i andra delar av staden.

– Lösningen för att barnen här ska få samma förutsättningar är inte att de ska behöva åka runt halva staden. Det finns möjlighet och plats att bygga fler planer i innerstan.

Martin Carlon, ordförande i Norrtulls SK. Foto: Ylva Bergman