"Lasse ber aldrig om hjälp, så därför startade jag insamlingen och tänkte att om många skrapar ihop så kan vi ordna det här" säger Torun Eriksson som står bakom initiativet. Foto: Sacharias Källdén/Ylva Bergman

Insamling för beslagtagen båt i pirathamnen

Under avhysningen av pirathamnen vid Årstaviken på Södermalm, tog Kronofogden Lasse Larnes husbåt i beslag. Nu har en insamling startats för att hjälpa honom få tillbaka sitt hem.

  • Publicerad 12:02, 18 sep 2019

Det var under måndagen som Kronofogden i sällskap av polis begav sig till pirathamnen för att avhysa de båtar som olovligt legat förtöjda vid den gamla oljepiren i Årstaviken. Under avhysningen försökte Lasse Larne, som bott här i snart tio år, själv köra iväg med sin båt.

Det blåsiga vädret hindrade honom. Sjöpolis Tommy Fortkord sa till slut att båten inte var sjövärdig och beordrade Lasse att komma upp på land. Istället fick Kronofogden frakta bort och magasinera båten.

Tumult när boende avhystes från pirathamnen på Södermalm

Enligt Kronofogdens uppgifter till såväl StockholmDirekt som de boende i pirathamnen, skulle båtägarna kunna hämta ut båtarna inom tre månader – så länge de betalade 800 kronor per dygn för magasineringen. Lasses vän Torun Eriksson, startade därför en insamling på Facebook.

Men när pengarna skrapats ihop kom beskedet – det räckte inte att täcka dygnskostnaden. Först måste kostnaden för bogseringen betalas: 20 000 kronor plus moms.

– Våra hjärtan brast. 800 kronor är mycket pengar för många av oss. Lasse ber aldrig om hjälp, så därför startade jag insamlingen och tänkte att om många skrapar ihop så kan vi ordna det här. Det gick bara någon timme så hade vi pengarna med lite marginal för tillkommande kostnader för bensin. Men att det skulle vara så mycket som 20 000 har aldrig kommunicerats, säger Torun Eriksson.

För Lasse Larne är bakslaget kraftigt.

– 20 000 sa de ingenting om, ingen har nämnt den summan till mig. Var ska jag få den fantasisumman ifrån?

"Tror på medmänsklighet"

Torun Eriksson har nu startat en ny insamling, Rädda Lasse Larnes hem – En kamp för de svaga i samhället, för att få ihop till den nya summan.

– Jag tror på medmänsklighet. Båten i sig är inte värd det i pengar, men det är Lasse. Han har förlorat sitt hem. Notan tickar hela tiden vidare på grund av dygnskostnaden så det kommer inte bli lätt, men Lasse är väldigt omtyckt.

När de boende i pirathamnen skulle avhysas under måndagen var det "en jävla cirkus" enligt såväl båtägare som polis. Foto: Sacharias Källdén

Jacob von Matern, Kronofogden, uppger att anledningen till att summan 20 000 kronor aldrig nämnts, är för att man använder sig av samma standardformulering vid alla avhysningar eftersom omkostnaderna kan skifta. Om någon avhyses från en lägenhet exempelvis, vet man inte i förväg hur länge en flyttfirma behöver jobba.

– Därför står det bara på underrättelsen att kostnader som kan uppkomma när beslutet verkställs ska betalas av den svarande. De boende i hamnen har ju också underrättats flera gånger över en lång period om att avhysningen kommer att ske.

Varför uppgav ni inte den korrekta summan när jag frågade vad det skulle kosta att hämta ut båten?

– Jag uppfattade att du bara ville veta kostnaden för magasineringen.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Målet för Toruns insamling är att uppnå 35 000 kronor så att Lasses båt kan hämtas ut 23 september. Hittills har 6 000 kronor skänkts.