Insektsexpert spanar efter småkryp i Svartsjö

I Svartsjöparkens bevarade gamla miljö trivs många djurarter. Nästa helg visar insektsexperten Stanislav Snäll vilka som bor där.

  • Publicerad 05:15, 11 aug 2019

Många insekter håller i dag på att försvinna i rasande takt.

Ordet ”safari” brukar vanligtvis förknippas med lite större djur. Men föremålen för en safari kan även vara betydligt mindre.

Entomologen och naturfotografen Stanislav Snäll brukar annars resa till jordens mer obehagliga platser som öknar och träskmarker i bland annat Afrika och Sydamerika. Men nu ska han ta med Mälaröbor på en exkursion i det artrika fågelskyddsområdet runt Svartsjö slott och hitta lokala skalbaggar och andra småkryp och spår av insekter som tidigare funnits i parken.

– Jag kommer berätta om olika skalbaggar som lever på platsen och annat intressant från skalbaggarnas liv, säger han.

Varför är det viktigt att känna till insektsvärlden?

– All kunskap är viktig. Många insekter och andra organismer håller i dag på att försvinna i rasande takt. Om de försvinner drabbar det andra arter och till sist även oss människor. Inga småkryp lever för sig själva, utan allt är kopplat till ett kretslopp och en näringskedja. Allt har sin plats i naturen.

Parken runt Svartsjö slott är en speciell plats för den som forskar på insekter.

– Där finns en speciell skalbagge, läderbaggen, som lever i de gamla ihåliga ekarna. Den är fridlyst i hela Europa. I Stockholms län hade man inte sett den sedan slutet av 1800-talet, men sedan upptäcktes den på Mörkö 2002. Och för tre år sedan hittades den även vid Svartsjö slott.

Stanislav Snäll kommer även att ha med sig några exotiska insekter.

– Jag ska försöka ta med mig världens största skalbagge som är 17 centimeter.

Jätteviktig funktion

Insektssafarin arrangeras av Svartsjö byalag, som nu hoppas att så många som möjligt vill komma.

– Insekterna har en jätteviktig funktion i naturen, det vill vi belysa. Om man förstår det lilla ser man lättare det stora, säger Stina Barkow, som sitter i byalagets styrelse.

Insektssafarin äger rum den 17 augusti, klockan 9-12. Anmälan görs på Svartsjö byalags Facebook-sida.

Medeltida miljö

Trakten runt Svartsjö slott har varit befolkad sedan järnåldern och är en kulturhistorisk miljö av riksintresse. De äldsta ekarna är från medeltiden.

Parken utgör en rik fågellokal och är skyddad enligt naturvårdslagen.