Inte bara lovord för äldrereform

Under nästa år kommer LOV, Lagen om valfrihet, införas även för äldreboendena i Sundbyberg. Oppositionen och facket är kritiska.  – Ett LOV-system sätter marknaden i fokus, sade Peter Schilling (S).

  • Publicerad 14:34, 22 dec 2016

Den enda som borde be om ursäkt är den som vill ta ifrån människor deras valfrihet

Äldrenämndens ordförande, Maria Bohman Kreij (KD), lovordades av sina kommunalrådskollegor under måndagskvällens möte i kommunfullmäktige. 2017 kommer nämligen ett valfrihetssystem enligt LOV att införas i Sundbybergs äldreboenden.

Kommunen räknar med att det ska vara sjösatt till hösten. Frågan började utredas för två år sedan.

– 2017 tar vi ytterligare ett steg mot full valfrihet för våra äldre när vi inför LOV för särskilda boenden. Vårt mål är att alla ska få bo kvar i ”sina” kvarter när det uppstår ett behov av stor omsorg. Dessutom får alla LOV-boenden samma ekonomiska villkor, säger Maria Bohman Kreij i ett pressmeddelande.

Ett annat mål är att öka mångfalden av boenden, exempelvis när det gäller specialinriktningar som musik eller ett visst språk.

Ersättningen per boende och dygn kommer med det nya systemet bli lägre än den är i dag för boenden i kommunens egen regi, framgår av handlingar till äldrenämnden. Ett ”omfattande förändrings- och effektiviseringsarbete” väntar. För att kostnaderna ska motsvara intäkterna och verksamheten ändå ska behålla kvaliteten, ska förvaltningen återkomma med åtgärder och konsekvensanalyser.

Fackförbundet Kommunal är kritiskt mot den lägre ersättningsnivån.

Räknat på ett boende där de äldre kräver lite mer vård, har man tidigare haft 1,3 personal per brukare om man räknar in chefer och administrativ personal. Nu kommer det handla om 0,8 anställda per brukare, enligt huvudskyddsombudet Lotta Joelsson.

”Det är viktigt att risk- och konsekvensbedömningar görs innan beslut. Politiker i nämnder, styrelser och kommunfullmäktige har det yttersta arbetsmiljöansvaret”, skriver hon i ett inlägg till samverkan.

Villkoren för de anställda försämras i och med detta. Nedskärningar blir i förlängningen också en fråga om säkerhet för de äldre, enligt Lotta Joelsson.

Att jämföra LOV inom äldreboenden med LOV inom hemtjänsten är inte hållbart, anser hon.

– Inom hemtjänsten kan man välja ett annat företag om man inte är nöjd. Men när man väl flyttat in på ett äldreboende flyttar man inte ut igen. Varje flytt är en påfrestning för brukaren.

Redan nu får 89 procent sitt förstahandsval av äldreboende i Sundbyberg.

– Att det inte finns några tomma lägenheter där man vill bo kommer man att ställas inför oavsett, säger Lotta Joelsson.

På åtta år har 15 kommuner i landet infört LOV för äldreboenden. Något som enligt oppositionsrådet Peter Schilling (S) tyder på att det kanske inte är en så bra idé.

– Ett LOV-system sätter marknaden i fokus, sade han.

Oppositionsrådet Jesper Wiklund (V) menar att beslutet snarare handlar om en privatiseringsreform.

– Att människor ska få välja själva och större mångfald, det tror jag inte att något parti har något emot, sade Mikael T. Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande, som förnekade att det skulle ha med ideologi att göra.

– Att gå med vinst med sämre villkor för de anställda är en djup ideologisk skillnad, även om Mikael inte ser det. Det är inte en fråga om valfrihet, det finns redan. Rätt magstarkt av en kommunstyrelsens ordförande att påstå det, svarade Wiklund.

Mikael T. Eriksson kontrade i den stundtals heta debatten med att det finns 20 olika alternativ sedan kommunen införde LOV inom hemtjänsten. Dessutom är ersättningen ändå högre än enligt LOU-avtalen (Lagen om offentlig upphandling) i Sundbyberg, påpekade han.

– Den enda som borde be om ursäkt är den som vill ta ifrån människor deras valfrihet.

MER Ersättningen

”För egen regi
kommer föreslagen
ersättning enligt valfrihetssystemet innebära att det totalt sett blir en lägre ersättning per
boende och dygn än i dagsläget.

Detta betyder att
boendena i egen regi kommer att stå inför omfattande förändrings- och effektiviseringsarbete.

En sådan omställning av verksamheten
kommer att ta tid, vad gäller påverkan av personalkostnader är en
realistisk tidsram minst 1–2 år.”


Källa: Äldrenämndens mötesprotokoll

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Fler nyheter i Vi i Sundbyberg

Idrottshall blir 100 miljoner dyrare

Nyheter Sundbybergs stad går vidare med planerna på att bygga en ny multisporthall vid Sundbybergs IP. Nu har prislappen dock stigit till 559 miljoner, drygt 100 miljoner kronor dyrare än när förslaget...tisdag 19/6 14:17