BYGGS OM. Marabous gamla kontorslokaler, väster om Smedbyvägen, kommer att byggas om för Internationella engelska skolan. Starten är planerad till höstterminen 2020. Foto: Lars Nybom

Internationella engelska skolan startar i Väsby

Internationella Engelska skolan är på väg till Väsby. Nästa höst öppnar friskolan i Marabous gamla kontorslokaler. Men kritiska röster har höjts.

  • Publicerad 10:00, 15 nov 2019

Väsby behöver ingen ytterligare privatskola.

Positiv. Utbildningschef Astrid Täfvander är positiv till den nya etableringen i Väsby. Foto: Michael Folmer/Arkiv

Skolan blir en F-9-skola och planerar att öppna höstterminen 2020. Fullt utbyggd kommer den att kunna ta emot 600 elever.

Astrid Täfvander, utbildningschef i Upplands Väsby kommun, ser positivt på etableringen.

– De har fått godkänt av Skolinspektionen för sin verksamhet och då jobbar vi alltid för ett gott samarbete med den fristående aktören.

Ser du någon risk med IES etablering för de kommunala skolorna i Väsby?

– Det blir fler skolplatser i Väsby i och med deras etablering. Sedan vad vårdnadshavare och elever väljer är svårt att svara på. Det kan självklart påverka både de kommunala och fristående skolorna.

Även kommunstyrelsens ordförande, Oskar Weinmar (M) är positiv till etableringen.

– Det är en uppskattad skola med omvittnat god verksamhet. Längre fram ser vi att det finns ett behov av grundskoleplatser, varför tillskottet av Internationella engelska skolan är särskilt välkommet.

Marabous gamla kontorslokaler

Det blir fastighetsbolaget Altira som bygger Älvsunda skola, som blir namnet. Skolan byggs i Marabous gamla kontorslokaler, som fastighetsbolaget köpte förra året av Marabous ägare, Mondelez international.

Carl Mörk på Altira berättar att lokalerna är på 6 000 kvadratmeter och "inget kommer att rivas".

– Lokalerna är av typen öppen planlösning. Vi kommer uppföra väggar och komplettera ventilationen. Detta tillsammans med ett nytt restaurangkök blir de stora ingrepp som kommer att göras. 

Strikta regler

Internationella engelska skolan är känd för sina strikta regler, "ordning och arbetsro" är högt prioriterat, samt att de har många sökande till sina skolor. Men det finns kritiska röster.

– Väsby behöver ingen ytterligare privatskola. Vi är redan en av de mest privatiserade skolkommunerna. Vi vet att en stor andel privatskolor ökar segregationen och att likvärdigheten i utbildningen för alla barn hotas, säger Anders Rosén, (V) och fortsätter:

– Det finns redan valfrihet för de som vill ha engelskspråkig undervisning i kommunen. Stiftelsen språkskolan bedriver uppskattat verksamhet i Smedby tillsammans med Sverigefinska skolan. Risken finns att underlaget för dessa blir mindre, med ekonomiska problem som följd.

Bygglovet överklagades

Bygglovet beviljades i slutet av september, men överklagades av Hyresgästföreningen i Upplands Väsby. De ansåg att lämpligheten för att etablera en skola på den aktuella platsen behövde prövas i en detaljplaneprocess.

Överklagandet avslogs dock av länsstyrelsen, med hänvisning till att Hyresgästföreningen inte är ägare till någon fastighet i området och därmed inte anses berörd av beslutet. Avslaget ledde till att Hyresgästföreningen drog tillbaka överklagandet i slutet av oktober.

Byggstarten planeras till månadsskiftet november/december.

NY SKOLA. Internationella engelska skolan kommer att öppna i Marabous gamla kontorslokaler nästa höst. Foto: Illustration: Trampolin Arkitekter

Ordning och arbetsro

Internationella Engelska Skolan grundades 1993. Skolorna har under alla år präglats av tre starka övertygelser hos grundaren Barbara Bergström:

Att det ska råda ordning och arbetsro, så att lärare kan undervisa och elever lära.
Att eleverna ska lära sig fullt behärska engelska språket, som är nyckeln till världen.
Att eleverna ska mötas av höga akademiska förväntningar och mål.

Upp till hälften av undervisningen i Sverige bedrivs på engelska, av lärare som har engelska som modersmål

Visa merVisa mindre

Några av Internationella engelska skolans regler

Mobiler och musikspelare är förbjudna på skolan och beslagtas om de används.

Kläder ska vara hela, propra och täcka alla “privata kroppsdelar och underkläder”. Inga mössor eller kepsar inne.

Ingen nedskräpning. Ingen elev får passera skräp utan att städa upp.

Inget tuggummi och godis i skolan.

Lugn ska råda i korridorer, inget spring, knuffande eller “låtsasbråk” accepteras.

Uppfostrat och tyst beteende krävs i matsalen.

Inga data- eller tv-spel finns på skolans fritids. Socialt umgänge är i fokus.

Respekt. Vuxna tilltalas “Mrs, Ms eller Mr”. Vårdat språk gäller alla. Inga skällsord.

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt