Istället för brandstation och blåljuscentral – det här blir det istället

Nu är det klart vad som ska hända med tomten i Hornsberg där det tidigare planerades en samverkanscentral och brandstation. I dag används marken tillfälligt som parkering.

  • Publicerad 11:20, 6 dec 2016

Som Vårt Kungsholmen har skrivit tidigare ska SL:s bussdepå i Hornsberg rivas och ge plats till 750 nya bostäder och ett nytt torg med "Paris-känsla". Planen var tidigare att en ny samverkanscentral för blåljus, Park 1, skulle byggas på tomten, men planen slopades. Något som kostade skattebetalarna 150 miljoner kronor.

LÄS ÄVEN 150 miljoner kronor i sjön när Blåljushuset skrotas

Två stora anledningar att projektet stoppades var att de tilltänkta hyresgästerna inte ville flytta och den stora prislappen för "blåljushuset". Notan för hela Park 1 beräknades till cirka 1,9 miljarder.

Något "blåljushus" blev det inte längs Essingeleden. Foto: White arkitekter

Krogar i bottenplan

Nu finns nya planer för tomten. Exploateringsnämnden väntas fatta beslut den 15 december om att anvisa marken till Skanska som planerar en 30 000 kvadratmeter stor kontorsbyggnad med restauranger och butiker i bottenplanet.

Så här var det tänkt att Park 1 skulle ha sett ut. Foto: White arkitekter

Exploateringskontoret bedömer att ett samråd för den nya detaljplan som krävs kommer att kunna hållas våren 2017. Skanska planerar att börja bygga 2019 med första inflyttning 2021.

LÄS ÄVEN Här är det gratis att parkera bilen – mitt på Kungsholmen

Platsen idag. Foto: Per Brandt