En tandläkare i Hässelby anmäls av Inspektionen för vård och omsorg. Bilden är en genrebild. Foto: Mostphotos/Ulrica Andersson

IVO: Tandläkare i Hässelby visar stora brister

En tandläkare i Hässelby ska ha uppvisat stora brister och systematiskt felbehandlat patienter. Det slår Inspektionen för vård och omsorg fast i en anmälan, och tycker att tandläkarens legitimation ska dras in.

  • Publicerad 11:53, 27 jan 2020

Det var under våren 2019 som Försäkringskassan slog larm om att en tandläkare, aktiv i Hässelby, hade brister när det gäller bland annat patientsäkerhet.

Saken utreddes av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Efter att de gått igenom journaler för åtta patienter har de bland annat kommit fram till att tandläkaren ska ha gjort flertalet ingrepp, utan att hen innan gjort tillräckliga undersökningar eller förberedelser.

Bristfällig dokumentation

Flera behandlingar ska heller inte ha dokumenterats överhuvudtaget, på rätt sätt, eller inte följts upp ordentligt. Till exempel har tandläkaren noterat att en patient både är icke-rökare, men röker 20 cigaretter om dagen.

Tänder ska också ha dragits ut utan att tandläkaren noterat varför eller på vilket sätt.

Indragen legitimation

I sin sammanfattning av anmälan skriver IVO att tandläkaren uppvisat stora kompetensbrister och på ett omfattande och systematiskt sätt felbehandlat patienter.

Deras rekommendation är därför att tandläkarens legitimation tas tillbaka. Nyligen skickades anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd som ska fatta beslut i frågan.

Det här är inspektionen för vård och omsorg

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är en statlig myndighet som utreder missförhållanden inom vården och ser till att vård bedrivs enligt lagar och regler.

Stockholms stad vill slopa trängselskatten

Nyheter Kräver att regeringen pausar avgifterna under coronakrisen Stockholms stad kräver att regeringen slopar trängselskatten så länge Folkhälsomyndigheten avråder folk från att resa kollektivt. "Det är rimligt att göra en tillfällig lättnad för de som nu väljer...onsdag 8/4 16:55

"Sommar på torget" Hässelby ställs in

Nyheter Hässelby torg ska renoveras "Sommar på torget" ställs in sommaren 2020 då Hässelby torg ska renoveras. Men som plåster på såren vankas det fler aktiviteter i parklekarna och i Smedshagen.onsdag 8/4 16:30

Vi är Västerort

    Stockholm Direkt