Ja till bostadsbygge på konstgjord ö

Antalet planerade bostäder i Hjorthagen ska öka till 7000 – bland annat genom att anlägga en konstgjord ö.

  • Publicerad 18:56, 6 nov 2017

På måndagskvällen beslutade Stockholms stad att gå vidare med ett stort antal nya bostäder i Hjorthagen.

Vattenarena maxar upplevelsen i ny stadsdel på Östermalm

De 6 000 bostäder som hittills varit planerade i området höjs nu till 7 000 genom att husen byggs tätare och i vissa delar blir högre.

En del i projektet går ut på att en del av bostäderna ska byggas på mark som skapas genom utfyllnad i vattnet i Kolkajen.

Hamn och kanaler - vad borde mer finnas i Kolkajen?

Den nya ön som ska enligt förslaget rymma 500 lägenheter.

Beslutet fattades i total enighet.

– Stadsutvecklingen i Hjorthagen visar nu också på ett ekonomiskt positivt resultat för staden, sa Jan Valeskog (S), exploateringsnämndens ordförande.