Ja till byggplanerna vid Råstasjön

Ett definitivt klartecken för 700 nya lägenheter vid Råstasjön kommer allt närmare.  Mark- och miljödomstolen säger ja till Solna stads detaljplan för området. Motståndarna till byggprojektet sätter nu sitt hopp till den absolut sista instansen.

  • Publicerad 12:16, 7 jul 2015

”Jag kan förstå många människors besvikelse och frustration över att ett omtyckt grönområde drabbas.”

Florian Reitmann, ordförande i Solna Sundbybergs Naturskyddsförening, är besviken över domen:

– Jag är både besviken och överraskad. I vårt överklagande visade vi klart att länsstyrelsen hade fel i sin bedömning. Byggprojektet kommer att ta död på Solnas värdefullaste naturområde, säger han.

Denny Heinefors, rådman vid Mark- och miljödomstolen, tog beslutet tillsammans med det tekniska rådet Maria Backström Bergqvist. Så här förklarar han utslaget:

– Jag kan förstå många människors besvikelse och frustration över att ett omtyckt grönområde drabbas. Men det är politikernas som har tagit det beslutet. Vårt uppdrag har varit att granska att beslutet håller sig inom de lagar och förordningar som gäller.

– Bland annat har det gjorts invändningar mot att flera rödlistade fågelarter hotas. Vi är inga experter på fågelliv, men kan bara konstatera att den ursprungliga inventeringen som gjordes håller måttet, säger Denny Heinefors.

Direkt efter utslaget samlades representanter för Naturskyddsföreningen i Solna–Sundbyberg och Nätverket Rädda Råstasjön för att gå igen domen i detalj och för att slipa på ett överklagande.

Senast den 28 juli ska domen överklagas till Mark- och miljööverdomstolen som kan bevilja prövningstillstånd om man anser att det finns giltiga skäl.

Om även Mark-och miljööverdomstolen godkänner planen eller väljer att inte ta upp den till behandling är det fritt fram för byggstart för mellan 600 och 700 lägenheter vid Råstasjöns östra strand.

– Det betyder att runt 2 000 människor kommer att flytta in där om några år. Visst är det bra att det byggs, men det här måste vara en av de absolut sämsta platserna i hela Solna. Jag förstår inte hur den politiska majoriteten resonerade när man bestämde sig för att ta död på Solnas finaste grönområde, säger Florian Reitmann.

Nätverket Rädda Råstasjön har samlat ihop över 23 000 namnunderskrifter mot byggplanerna och tänker inte ge upp.

– Vår kamp är långt ifrån över. Vi kan inte överge alla som har drivit den här kampen i över två år. Jag tror inte att det här är den slutliga domen, säger Ann Häggmark Bell i nätverket.

Pehr Granfalk: Det här visar att vi har gjort rätt

Kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M) har tagit del av beslutet, men har ännu inte hunnit läsa domen.

– Ännu en instans kommer till slutsatsen att vi har gjort bra avvägningar i detaljplanen. Nu kan vi ta ytterligare ett steg och planera för ett naturreservat i området, säger han.

Han anser att Alliansen genom att banta antalet bostäder till hälften om minska byggarealen till en tredjedel har gått motståndarna till mötes.

– Jag tycker att vi har lyssnat in vad Solnaborna tycker. Men självklart kan inte alla bli nöjda.

MER Domen

Så här skriver Mark- och miljödomstolen:

”Mark- och miljödomstolen finner i likhet med läns­styrelsen att varken det som framkommit beträffande skyddsvärda arter, riskerna för ökade luft- och vattenföroreningar, områdets lämplighet ur sanitär synpunkt p.g.a. skrattmåskolonin eller närheten till sump- och

naturskog utgör skäl att upphäva detaljplanen. Inte
heller vad som framkommit beträffande förhållandena kring den f.d. deponin utgör skäl att häva planen. Mark- och miljödomstolen instämmer även i övrigt i länsstyrelsens bedömning i sak. Även de nu berörda överklag­andena ska därför avslås.”

MER Detaljplanen

Den nedbantade detaljplan som Alliansen i Solna drev igenom i fullmäktige sommaren 2014 innebär att cirka 700 lägenheter byggs vid den östra delen av Råstasjön.

Enligt aktionsgruppen Rädda Råstasjön, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden hotas ett värdefullt naturområde med flera sällsynta fågelarter om bygget blir verklighet.

Drygt 23 000 personer har skrivit på en protestlista mot byggplanerna.

I mars sa länsstyrelsen ja till detaljplanen. Mark- och miljödomstolen har nu tagit samma beslut. Sista instans är Mark- och miljööverdomstolen.

Om Mark- och miljööverdomstolen beviljar prövningstillstånd kan hela processen ta ett år eller mer.

Eftersom länsstyrelsen på eget initiativ överprövade detaljplanen försöker Nätverket Rädda Råstasjön också överklaga till regeringen, i det här fallet Näringsdepartementet.

Stockholm Direkt