Ja till solpaneler i Bergshamra

Först blev det ett bestämt nej. Men bostadsrättsföreningen på Bergshamra Allé gav sig inte. Det slutade med en total framgång. Föreningen får bygga svarta solpaneler på taken till två bostadshus.

  • Publicerad 07:09, 12 jun 2017

Det kändes som om vi inte nådde fram med våra argument .

Vid byggnadsnämndens senaste möte gick samtliga politiska partier emot förvaltningen och sa ja till bygglovet.

– Vi är jätteglada. Hela föreningen har kämpat för det här, säger bostadsrättsföreningens ordförande Lars–Åke Hansson.

I januari i år lämnade bostadsrättsföreningen in en ansökan om bygglov för 190 solpaneler på två fastigheter. Panelerna skulle producera minst 35 000 kWh förnybar el varje år i 25 år. Cirka 25 procent av föreningens elbehov skulle täckas genom solpanelerna.

Investeringskostnaden låg på cirka 430 000 kronor, men samtidigt skulle föreningen spara 40 000 kronor per år i elkostnader. Eftersom paneler har en beräknas livslängd på 25–30 år skulle investeringen vara betald efter drygt tio år.

– Efter det blir den en ren vinst. Men det handlar inte bara om pengar. Vi vill göra något för miljön, säger Lars–Åke Hansson.

Men miljö– och byggnadsförvaltningen avslog ansökan. Husen var visserligen inte klassade som kulturhistoriskt värdefulla, men svarta solpaneler i ett område med i huvudsak röda tak skulle ändå störa områdets karaktär, ansåg förvaltningen.

– Det kändes som om vi inte nådde fram med våra argument till tjänstemännen, säger Lars–Åke Hansson.

Men bostadsrättsföreningen gav sig inte och drog igång ett intensivt lobbyarbete. Samtliga partier kontaktades. Redan från början ställde sig Vänsterpartiet och Miljöpartiet bakom ansökan.

– Takens lutning gör att panelerna knappt skulle synas. Dessutom handlar det inte om ett permanent ingrepp. Solpaneler är viktiga i dag men det kommer säkert ny teknik i framtiden, säger Matilda Baraibar (MP).

Hon tycker inte ens att ärendet borde ha hamnat ända upp i byggnadsnämnden.

– Det kostar bara tid och pengar för alla. Det här handlar om hur man tolkar lagen. Uppenbarligen har vissa tjänstemän en ganska strikt inställning till solpaneler.

Eftersom det handlade om ett avslag i ett bedömningsärende hamnade bostadsrättsföreningens ansökan i byggnadsnämnden – och där blev det alltså en total framgång. Alliansen och oppositionen körde gemensamt över tjänstemännen och sa ja till bygglovet.

– Visserligen ligger husen i nationalstadsparken och de flesta tak i området är röda. Men i det här fallet går det att acceptera svarta solpaneler eftersom taken bara är synliga från ett fåtal platser, säger byggnadsnämndens ordförande Torsten Svenonius (M).

Bostadsrättsföreningen på Bergshamra Allé hoppas att deras framgång ska leda till att andra följer efter.

– Vi har varit i kontakt med andra föreningar i området och hoppas att det här ska inspirera, säger Lars-Åke Hansson.

Sedan 2015 har Solna stad bara avslagit en av 14 bygglovsansökningar om att få anlägga solpaneler. Det handlade om ett tak i Råsunda villastad. Både förvaltningen och byggnadsnämndens majoritet ansåg att svarta solpaneler skulle störa för mycket i det kulturhistoriskt värdefulla området.
 

LÄS ÄVEN: I Råsunda blev det nej till solceller

MER Solpaneler

När en solcell blir belyst uppstår låg spänning. Därför kopplas cellerna ihop till större paneler för att öka effekten.

Svarta solceller ger högre effekt än röda och har dessutom längre livslängd.

Genom teknikutvecklingen har priset på solceller sjunkit kraftigt de senaste åren.

Stockholm Direkt