Rankning. Järfälla hamnade lägst i länet i Unizons rankning av kommunernas kvinnofridsarbete. Kommunerna har själva svarat på ett antal frågor som ligger till grund för undersökningen. Bilden är en genrebild. Foto: Mikael Andersson

Järfällas arbete mot kvinnovåld får bottenbetyg

Järfälla hamnar långt ner i en färsk rankning av kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor. Men den lokala kvinnojouren ser positivt på Järfällas arbete, och kommunen menar att de jobbar aktivt med frågorna.

  • Publicerad 16:21, 26 jun 2019

Det är organisationen Unizon, som samlar runt 140 kvinno- och tjejjourer runtom i Sverige som för tredje gången publicerat sin undersökning Kvinnofridsbarometern, där kommuner får svara på frågor om sitt arbete mot kvinnovåld.

Järfälla hamnar på plats 144 av 176 i rankningen (många har dock hamnat på delad plats) – och i botten bland kommunerna i Stockholms län, något Mitt i Järfälla var först att rapportera om.

Bland annat saknar Järfälla en handlingsplan för kvinnofrid, och har inga mätbara mål eller en utvärdering från de senaste två åren som visar hur arbetet går. Samtidigt tas beslut om föreningsbidrag till kvinnojourer årsvis.

LÄS ÄVEN: Nu får Järfällas kvinnojour mer pengar

"Tar frågorna på allvar"

Alexandra Hedborg är ordförande i Järfälla kvinnojour. Hon har inte tagit del av Kvinnofridsbarometern, men tycker att samarbetet med kommunen fungerar bra.

Hon lyfter att de har nära kontakt med en kommunal tjänsteman och att de tittar på om beslut om bidrag framöver ska tas för längre perioder än ett år i taget, något som hjälper planeringen av verksamheten.

– Vi har också till exempel blivit inbjudna att delta i integrationsprojekt för att hjälpa utsatta kvinnor. Jag upplever att kommunen tar de här frågorna på allvar nu, så placeringen kommer nog att se bättre ut i framtiden, säger Alexandra Hedborg, (som också sitter i kommunfullmäktige för Moderaterna).

"Tar fram helhetsperspektiv"

I våras antogs Alliansens (som styr kommunen) 77-punktsprogram för trygghet, där flera bitar handlar om kvinnofrid. Bland annat har kommundirektören fått i uppdrag att ihop med Järfällahus ta fram fler lägenheter som kan användas till jourverksamhet för våld i nära relationer. Det ska anställas en samordnare för hedersrelaterat våld, som ska arbeta förebyggande och uppsökande.

Kommunen ska också utbilda sin personal om våld i nära relationer, se till att rätt stöd finns och samla in årlig statistik om relationsvåld för att ha en aktuell lägesbild.

Dan Engstrand (M), ordförande i socialnämnden i Järfälla, säger att kommunens mål är att kvinnor ska känna sig säkra.

– Vi håller på att ta fram ett helhetsperspektiv för att se var de svaga länkarna finns så att vi kan förbättra vårt arbete. Vi kommer jobba för att alla i Järfälla ska känna sig trygga, säger han.

Stockholm Direkt