Minskat. Färre Järvabor känner sig otrygga, enligt en stadens nya trygghetsmätning. Foto: Michael Folmer

Järvaborna känner sig tryggare

Den upplevda otryggheten bland Järvabor har minskat. Det visar resultatet från stadens trygghetsmätning, som presenterades på torsdagen.

  • Publicerad 11:45, 15 sep 2020

Vart tredje år genomför staden en så kallad trygghetsmätning, som precis som namnet beskriver, mäter hur trygga eller otrygga invånarna känner sig. I år svarade sammanlagt cirka 18 000 personer på mätningen, som genomfördes mellan februari och maj. Resultaten är nedbrutna stadsdelsövergripande, och visar att den upplevda otryggheten minskat extra mycket i Järva.

I Rinkeby-Kista hade oron att utsättas för brott gått från 21 procent till elva procent, och i Spånga-Tensta var motsvarande siffra 26 procent kontra 13 procent. Dessutom kände allt fler sig trygga med att gå ut ensamma om kvällarna.

– Vi är glada över att det går åt rätt håll, och kan också se att den stora minskningen är ett trendbrott om man tittar på andra stadsdelar, säger Ole-Jörgen Persson (M), ordförande i Spånga-Tenstas stadsdelsnämnd.

Bostadsinbrott på rekordlåg nivå

Den positiva trenden tror Ole-Jörgen Persson beror på en rad faktorer.

– Det handlar om de åtgärder som genomförts under de senaste åren, som att det är fler ordningsvakter på plats, högre polisnärvaro och fler kameror bland annat. Vi har rustat socialtjänsten för att fånga upp yngre, och har ett nära samarbete med föreningsliv och civilsamhälle, säger han, och fortsätter:

– Jag tycker inte heller man ska underskatta det faktum att vi rustat upp platser så de rent utseendemässigt blivit mer tilltalande och säkra, med bättre belysning, lagning av det som är trasigt och så vidare. Inbrotten, som vi hade otroligt stora problem med i Järva för bara några år sedan, är dessutom på en rekordlåg nivå.

Vill nå äldre och kvinnor

Bland äldre och kvinnor är den upplevda otryggheten dock något högre, och i framtiden vill Ole-Jörgen Persson se inriktade insatser mot specifika målgrupper.

– Vi bör fördjupa det samarbete vi har med civilsamhället, och använda oss av de plattformar som finns för att kunna nå och analysera utsatta grupper, och på så sätt kunna sätta in adekvata åtgärder. Vi skulle till exempel kunna samarbeta mer med pensionärsorganisationer och fritidsgårdar, säger han.

Trygghetsmätningen gjordes innan sommarens många skjutningar. Hade den gjorts i dag hade resultatet varit annorlunda, tror Ole-Jörgen Persson.

– Absolut hade den varit det, skjutningar skapar självklart otrygghet och en rädsla hos människor, men jag är ändå övertygad om att nettoresultatet fortfarande hade visat på en positiv ökning, säger han.

Även Benjamin Dousa (M), ordförande i Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnd, är positiv till resultatet av mätningen.

– Det finns väldigt mycket kvar att göra och vi är inte på något sätt nöjda, men dagens mätning visar åtminstone att de satsningar vi gör faktiskt gör skillnad, säger han i en kommentar.

Mätningen

Trygghetsmätningen har genomförts 2008, 2011, 2014, 2017 och 2020.

Undersökningen genomfördes i år, liksom tidigare år, som en postenkät till ett slumpmässigt urval av personer 16-79 år mantalsskrivna i Stockholms stad.