Under broarna finns det planer för cirka 750 bostäder, kontor och butiker. Foto: Karin Nilsson

Jätteplanen för Söder kan tvingas göras om

Stadsbyggnadskontoret flaggar för att hela förtätningsprogrammet för Södra Skanstull kan tvingas ritas om.

  • Publicerad 07:15, 14 mar 2018

Försvarsmakten har uttryckt intresse för det gamla järnvägsspår som går mellan Södersjukhuset och Hammarbyhamnen vilket gjort att staden bromsat arbetet med att planera för bland annat 750 bostäder vid Södra Skanstull.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Försvaret har ännu inte inkommit med definitivt besked men Stockholms stad tar höjd för det scenariot.

När stadsbyggnadskontoret nu lägger fram sin samrådsredogörelse flaggar tjänstemännen för att hela programmet för Södra Skanstull kan behöva arbetas om, ifall Försvarsmakten tänker göra anspråk på järnvägsspåret.

"Stadsbyggnadskontoret bedömer att konsekvenserna om spårområdet är kvar, är omfattande och förmodas inte rymmas inom den föreslagna strukturen i programmet och kommer sannolikt resultera i att ett nytt samråd behöver hållas", skriver stadsbyggnadskontoret.

På torsdag i nästa vecka ska politikerna i stadsbyggnadsnämnden säga sitt om stadsbyggnadskontorets redogörelse.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Bakgrund Södra Skanstull

Stockholms stad vill att Södermalm ska svälla vid Södra Skanstull och har sedan 2011 jobbat på ett program som innebär cirka 750 nya bostäder och lokaler för butiker, hotell och kultur. Tanken är att Södermalm på det här sättet ska bli mer sammankopplat med Gullmarsplan och Hammarbyhamnen.

Länsstyrelsen och Försvarsmakten invänder mot förslaget eftersom en civil-militär totalförsvarsplanering pågår, där det utreds om tågspåren genom området behövs för försvarsändamål.

Många remissinstanser och många enskilda är i övrigt positiva till planerna.