Plan. Framtida cykelbana längs Västberga Allé (söder om Drivhjulsvägen). Foto: Stockholms stad

Jättesatsning på helt ny cykelbana i Söderort

En dubbelriktad cykelbana, mer belysning och förbättrade gångstråk. Så ser planerna ut för Västberga Allé som planeras att rustas för 60 miljoner.

  • Publicerad 20:00, 6 feb 2020

Västberga Allé är ett av alla stråk som ingår i Stockholms stads cykelplan. Nu väntar en omfattande upprustning av sträckan.

– Västberga Allé är ett pendlingsstråk som i dag är en felande länk på det viset att vi inte har någon vettig cykelinfrastruktur från bron som går över stambanan och Södertäljevägen. Det är samtidigt ett område där vi har industrier och väldigt tung trafik. Så det är inte bra på något sätt. Det här projektet ska råda bot på det, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholm.

Två busshållplatser försvinner

Trafikkontoret har tagit fram en plan som bland annat innefattar en dubbelriktad cykelbana och utbyggd belysning.

Det hela ska möjliggöras genom att utrymme tas från körbana, gångbana, parkmark och utarrenderad parkeringsyta, enligt trafikkontoret.

Körfälten beräknas då få en bredd på 3,25-2,5 meter, gångbanan blir två meter bred och cykelbanan anläggs med en bredd på 3,25 meter hela sträckan för att hålla "pendlingsstråksstandard". Gång- och cykelbanan, som ska separeras med en målad linje, beläggs helt med asfalt, enligt tjänsteutlåtandet.

"Angeläget att få till"

Samtidigt tas två busshållplatser, Västberga gårdsväg samt Drivhjulsvägen, bort och samordnas i en ny gemensam norr om Västberga gårdsväg.

– Det blir bättre för cyklisterna framkomlighetsmässigt och ingen försämring för bilarna. Det kommer att bli säkrare och tryggare för alla trafikslag. Det försvinner lite parkeringsplatser, men de har i dag låg beläggning så det kommer inte att påverka området, säger Daniel Helldén.

Ett inriktningsbeslut ska nu tas på nästa trafiknämnd, därefter väntas underlag tas fram till ett genomförandebeslut. Totalt beräknas projektet kosta cirka 60 miljoner kronor.

– Det här är angeläget att få till. Det är inte så hemskt mycket cyklister som cyklar där i dag. Och det beror på att det är farligt. Därför är det viktigt trafiksäkerhetssynpunkt för cyklister, men även för dem som går. Sedan ska vi byta all belysning, vilket är en trygghetsskapande åtgärd för alla som bor där.

Cykelstråk. Den rödmarkerade sträckan ingår i upprustningsplanerna. Foto: Stockholms stad