JO riktar allvarlig kritik mot Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd Foto: Evelina Hertz/Mostphotos

JO: Chef i Hässelby-Vällingby struntade i tingsrättsdom

En biträdande enhetschef i Hässelby-Vällingby struntade i ett tingsrättsbeslut och stadsdelsnämnden har agerat partiskt. Det slår Justitieombudmannen (JO) fast i ett beslut som kom i veckan.

  • Publicerad 16:47, 22 jan 2020

Ärendet som ligger bakom veckans JO-beslut startade i början av 2018. Det var en tvist mellan två föräldrar rörande vårdnaden av deras gemensamma son.

Tingsrätten bedömde att mamman hade rätt att träffa sitt barn tillsammans med en umgängesstödjare, det vill säga en person som närvarar vid träffarna.

Det som skulle ha skett då var att den stadsdelsnämnd som hade majoritet i Hässelby-Vällingby förra mandatperioden utser en umgängestödjare, men så blev det inte.

Istället valde en biträdande enhetschef på stadsdelsförvaltningen att meddela föräldrarna och tingsrätten att nämnden inte tänkte göra som domstolen beslutat. Det ska ha gjort att mamman och sonen inte kunnat ses, tvärtemot vad tingsrätten beslutade.

Anmäldes till JO

Saken anmäldes till JO, som nu har utrett frågan. I sitt beslut riktas allvarlig kritik mot den biträdande enhetschefen för att hon "medvetet satt sig över domstolens beslut".

Allvarlig kritik riktas även mot stadsdelsnämnden, eftersom det i utredningen framkommit att de tagit den ena förälderns sida. Därför slår JO fast att de inte levt upp till det krav på objektivitet och saklighet som de har på sig.

JO skriver också att nämnden, utifrån ett yttrande de gjort, inte har koll på något som kallas delegationsordning – alltså vem som får fatta vilket beslut inom förvaltningen.

I beslutet står det att "det vid nämnden och dess förvaltning råder en uppseendeväckande okunskap om den egna delegationsordningen".

Bo Arkelsten (M), ordförande i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd. Foto: Ewa Malmsten Nordell

"Vi ska rätta oss efter tingsrätten"

Den som idag är ordförande för stadsdelsnämnden i Hässelby-Vällingby är Bo Arkelsten (M). Han har ännu inte nåtts av JO:s beslut och var inte ordförande när ärendet hanterades, men säger att det alltid är lika illa när någon blir utsatt, oavsett vems mandatperiod det sker under.

– Det är givet att vi ska rätta oss efter tingsrätten, det blir ju löjligt om vi inte gör det, säger han.

Just nu genomgår delar av Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning en omorganisation, och den kommer innebära att samma sak inte kommer hända igen, menar Bo Arkelsten.

Hur?

– Vi får väl vara mer observanta från chefshåll, men i och med den nya organisationen håller vi utbildningar och försöker jobba ihop på ett nytt sätt. Det som har hänt kommer inte hända igen.

Det är Justitieombudsmannen (JO)

Justitieombudsmannen, JO, är en del av riksdagens kontrollmakt, vars uppdrag är att bedriva tillsyn i offentlig verksamhet och se till att lagar och andra regler följs.

Källa: JO

Beslut: Alvik Basket förlorar viktigt bidrag

Nyheter Skickade in ansökan 51 minuter försent För snart fem år sedan gick Alvik Basket miste om 380 000 kronor i bidrag. Sedan dess har de drivit en rättslig tvist, men får inte sitt överklagande prövat.måndag 6/4 12:03

Liam, 11, kan bli Sveriges yngsta mästerkock

Nyheter Vällingbybon som brinner för matlagning Liam Elbasam, 11 år, från Vällingby är en av tolv deltagare i "Sveriges yngsta mästerkock" som börjar sändas den 8 april.måndag 6/4 12:01

Vi är Västerort

    Stockholm Direkt