Läxas upp. JO riktar allvarlig kritik mot Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd för hur de hanterat ett ärende. "Det ska bara inte hända", säger stadsdelsdirektör Denise Melin. Foto: Lieselotte van der Meijs/Evelina Hertz

JO riktar allvarlig kritik mot Hässelby-Vällingby

En mamma försökte upprepade gånger ta reda på varför hennes dotter fick avslag på sin ansökan om boende med särskild service. Men inga handlingar lämnades ut, och familjens överklagan av besluten togs aldrig upp. Nu riktar JO allvarlig kritik mot Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

  • Publicerad 11:24, 14 nov 2019

Det var i juli 2016 som stadsdelsförvaltningen i Hässelby-Vällingby först avslog en kvinnas ansökan om boende med särskild service. Kvinnan valde då att överklaga beslutet, men ärendet kom aldrig upp till förvaltningsrätten.

Istället återtog stadsdelsförvaltningen sitt avslag och upprättade en ny ansökan – som de avslog igen.

När kvinnans mamma upprepade gånger begärde ut handlingar för att få underlag till varför ansökningarna fått avslag så hände ingenting. Hon anmälde saken till Justitieombudsmannen (JO), som då valde att inte inleda en utredning.

Anmäler saken igen

Mamman fortsatte begära ut handlingar, utan resultat. Hon beslutade att anmäla till JO en gång till, och då blev utfallet ett annat.

Bland annat bad JO nämnden ge sin syn på saken, och både nämnden och förvaltningen kom fram i sitt remissvar till att inga fel begåtts.

Därför riktar nu JO allvarlig kritik mot Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd och skriver:

"Att nämnden i sitt remissvar hävdar att handläggningen har varit korrekt är förvånande och tyder på en bristande kunskap om gällande rätt, inte bara hos de handläggare som har handlagt ärendet utan även hos personer i chefsställning och nämndens ledamöter."

"Det ska bara inte hända"

Varför handlingarna inte lämnades ut till mamman tror Denise Melin, stadsdelsdirektör för Hässelby-Vällingby, beror på hur deras diariesystem ser ut.

– Den här typen av ärenden finns aldrig i vårt diariesystem. Men jag delar JO:s uppfattning, det ska bara inte hända, säger hon.

När det gäller överklagandet kan Denise Melin inte svara på varför det inte lämnades över till förvaltningsrätten.

– Vi hanterar många överklaganden och följer de rutiner vi har, och de lagar som finns. I det här specifika fallet vet jag inte vad som hänt. Jag kan bara se att det är ett oförlåtligt misstag som begåtts, säger hon.

Genomgår omorganisation

Just nu genomgår den enhet som hanterade fallet en omorganisation. Mot bakgrund av det menar Denise Melin att samma misstag inte kommer upprepas i framtiden.

– Vi går såklart igenom och svarar på alla ärenden som kommer in. Sen tar vi reda på om berörda personer har förstått vårt beslut, och om nån överklagar så ska man få hjälp att göra det. Vi kommer att fokusera på att säkerställa att allt går rätt till i den juridiska processen.

Den kvinna som fick avslag på sin ansökan har nu flyttat till Bagarmossen, där hon av Skarpnäcks stadsdelsförvaltning beviljats en servicebostad.

Stockholm Direkt