SLUT. Nu är det slut på skip stop-tågen till och från Väsby. Foto: Charlotte Årling

Jubel när skip stop slopas - men inte i Väsby

När skip stop-tågen slopas den 9 december är det många pendlare som jublar. Men inte Väsbyborna, som varit några av de stora tidsvinnarna. För de som vant sig vid att ta tågen, som hoppar över flera mellanliggande stationer, blir nu resan fem sex minuter längre in till stan.

  • Publicerad 11:00, 30 nov 2018

För pendlare till och från Upplands Väsby station är restidsförlusten såklart inte positiv.

Kritiken lät inte vänta på sig när skip stop-tågen infördes för ett år sedan. Den utlovade ökningen av avgångar uteblev och i stället fick Rotebro, Häggvik, Norrviken och Ulriksdal glesare trafik.

– Ursprungstanken med skip-stop, att införa ytterligare avgångar och att dessa skulle vara snabbtåg, är vi helt för. När resultatet däremot blev att det innebar turneddragningar för de som reser från Rotebro station var det däremot en annan sak, säger Oskar Weinmar (M), kommunstyrelsens ordförande och fortsätter:

– Vi tycker inte att snabbare resor för vissa i kommunen ska ske på bekostnad av minskade antalet avgångar för andra. Så det är med blandade känslor som vi ser detta.

Snabbtågen försvinner på Märstagrenen

Snabbtågen på ostkustbanan (Märstagrenen) försvinner alltså i och med tidtabellomläggningen som trafikverket ansvarar för och som sker samlat i hela Europa i december 2019. Däremot behåller landstinget skip stop-trafiken på de sträckor där systemet har fungerat, som City-Nynäshamn.

– Restidsvinsterna med skip stop är uppskattade till fem minuter från Upplands Väsby station till Stockholm City, vilket är positivt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Dock till nackdel för resenärer från de södra kommundelarna som använder Rotebro station där turutbudet halverades, säger Shabnam Alinazari, trafikplanerare på Upplands Väsby kommun.

Hon påpekar att i ett större perspektiv ökar möjligheten för fler resenärer att åka kollektivt i länet då tågen stannar vid varje station. Det skapar även möjligheter för framtida exploatering och förtätning i stationsnära lägen, vilket går i samstämmighet med många kommuners översiktsplaner samt RUFS (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen).

– Men för pendlare till och från Upplands Väsby station är restidsförlusten såklart inte positiv.

Fler avgångar

År 2017 hade Upplands Väsby 117 avgångar mot City en vanlig vardag och 2018 ökades antalet avgångar till 143 avgångar mot City. Enligt Claes Wersäll (M), pressekreterare på Stockholms läns landsting, avgick sex eller sju tåg i timmen i ena riktningen i rusningstrafik under 2017. Detta ökades till åtta tåg under 2018.

– Det som fortsatt gäller är att trafikutökningen med 20 procent som infördes förra året i systemet som helhet bibehålls och därmed klart fler avgångar än tidigare för resenärerna från Upplands Väsby, säger han.

Busstrafiken i området Vallentuna-Sigtuna-Upplands Väsby får enligt Claes Wersäll en kraftig utökning kommande år med cirka 28 000 nya avgångar – något som kommer Upplands Väsby till del där flera linjer får tätare trafik.

– Detta är en del i den blågröna budgetsatsningen på busstrafik med 160 miljoner kronor, säger Claes Wersäll.

Sa ja först

Inledningsvis sa alla politiska partier ja till omläggningen med skip stop-tåg. Men sedan backade landstinget i frågan. Även Upplands Väsby kommun svängde i frågan. Anledningen var, enligt dåvarande kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman (S), att SL:s bud då skulle innebära färre avgångar än vad som tidigare hade utlovats.

Vad tycker du om att skip stop slopas?

Foto: Charlotte Arwedsson

Karolina Flores, Centralvägen.

– Jag åker mycket med skip stop-tågen, det tar bara 13 minuter till Helenelund. Jag sparar en hel del tid på det. Det är jättetråkigt att de ska ta bort dem.

Foto: Charlotte Arwedsson

Emma Sundstedt, Runby.

– Skip stop-tågen är toppen för mig. Jag jobbar i Stockholm och är ofta lite sen, så för min del är det jättebra, säger hon och skrattar. Det låter inte bra alls att skip stop-tågen ska tas bort.

Foto: Charlotte Arwedsson

Bosse Bäckström, Väsby, med dottern Elina, 3 år.

– Jag är på väg till dagis i Rotebro, så då kan jag inte ta skip stop-tågen. Men jag jobbar i Danderyd och tar då tåget till Helenelund och buss därifrån. Jag vinner inte jättemycket tid på detta, men det är ju bra om man ska in till stan snabbt.

TRÅNGT. Det blev trångt på de tåg som inte var skip stop-tåg när systemet infördes i december förra året. Nu slopas skip stop-tågen helt på Märstagrenen. Foto: Leif Oldenburg/arkiv

Stockholm Direkt