Halvt ett hotell. På Kungsholmen blev lägenheter till airbnb. Hyresgästföreningens jurist Johan Candler vill att sådant begränsas av lagen. Foto: Christoffer Röstlund Jonsson/Susanna Skogsberg

Jurist: Allt fler hyreshus tas över av airbnb

Hotellifiering. Det betyder att en hyresvärd gör om lägenheter till airbnb. Något som enligt Hyresgästföreningen ökar i Stockholm. "Det borde finnas tydligare begränsningar i lagen när det är bostadsbrist", säger föreningens jurist.

  • Publicerad 16:35, 12 nov 2019

Bråk i tvättstugan. En partyprisse till granne. Tidlösa situationer som människor ber Hyresgästföreningen om hjälp med.

På senare år har de fått sällskap av andra sorters störningar: de som kommer med att bo i ett hus som blir hotell. Allt fler hör av sig till Hyresgästföreningen om just det.

– Man känner inte igen folk i trappen. Det skapar en oro, en otrygghet. En granne ska vara någon man vet vem det är, kanske någon man kan skapa en relation med, säger Johan Candler, förbundsjurist.

Förra veckan berättade vi hur sju av 17 lägenheter i ett hus på Kungsholmen blivit aribnb. Alla som bodde i andra hand sas upp då huset bytte ägare, eftersom förstahandskontrakten på olika sätt kontrollerades av den säljande värden.

– Det är ytterst svårt att få upprättelse när man flyttat ut. De borde ha bott kvar och hävdat bulvanförhållande. Då hade det prövats i rätten. Men det är riskfyllt. Man måste visa att det finns band mellan värden och den som officiellt står på kontraktet. Och att det är ett arrangemang för att kringgå hyresgästens rättigheter.

"Gör människor rättslösa"

Hyresgästföreningen kallar det för hotellifiering när bostäder blir korttidsboende för turister. Johan Candler säger att det är något som definitivt ökar, framförallt i Stockholm, och att det förutom att lägenheter försvinner från marknaden, innebär att människor blir rättslösa.

– Annars kan man ställa krav på värden att få en störande grannen att sköta sig. Nu har värden inget intresse av det då enda intresset är att hyra ut till så många som möjligt. Man har inget inflytande över sin boendesituation, vilket gör folk otrygga.

Sticker i ögonen

Candler säger att det inte går att få fram siffror på hur vanligt det här är. De märker av att det ökar snabbt genom att allt fler hör av sig till dem om det. "Det krävs nog att det är en stad med stor bostadsbrist, som också drar turister, för att folk ska ringa oss. Om det fanns ett överflöd av bostäder skulle ingen bry sig. Det sticker i ögonen", förklarar han.

– Och jag håller med. Vi har börjat titta på om det finns juridiska verktyg som vi kan jobba med. Hittills har vi inte sett något effektivt sätt att angripa hotellifiering på.

Vad vill ni se för förändring?

– Svår fråga. Det handlar om hyresgästers rättigheter gentemot värdens bestämmanderätt. Men det borde finnas tydligare begränsningar i lagen, när det råder bostadsbrist, mot att hyra ut lägenheter till annat än permanentboende.