Region Stockholms höll presskonferens om närliggande strategier angående spridningen av Covid 19. Foto: Sofie Axelsson

Just nu: Regionen dubblar antalet intensivvårdsplatser

5000 har testats och 500 har konstaterats smittade av det nya coronaviruset i Stockholmsregionen. Hittills har sex dött, och sjukvården rustar nu inför fler dödsfall, säger finansregionrådet Irene Svenonius (M) på regionens pressträff.

  • Publicerad 12:16, 20 mar 2020

Antalet fall av corona i Stockholmregionen fortsätter att öka, och med anledning av det så håller regionen pressträff om det nuvarande läget och åtgärder som vidtas.

Först ut på pressträffen är finansregionråd Irene Svenonius (M) som började med att konstatera att samhällets förmåga att ställas om, och alla enskilda individers förmåga att ställa upp, prövas av krisen.

– Vi har stora prövningar för att ta fram material, samtidigt som andra länders export går ner. Vecka sex behövdes 176 syrgasmasker, vecka 10 användes 20 000, sade hon.

Finansregionråd Irene Svenonius (M) inledde dagens presskonferens. Foto: Sofie Axelsson

Dubblar antalet intensivvårdsplatser

Dessutom menade hon att regionen är särskilt rustad för att bekämpa pandemin inom regionen, eftersom att man i 13 år haft ett ekonomiskt överskott. Just nu förbereder man en fördubbling av antalet intensivvårdsplatser.

Redan nästa vecka ska platserna ha ökat med 50 procent, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson. Han menade också att, om utvecklingstakten fortsätter, kommer regionen att stå inför sin största utmaning i modern tid:

– Jag ser covid-19 som en storm. Vi hoppas på det bästa men förbereder oss för det värsta, sade Björn Eriksson.

Om intensivvården, trots det ökade antalet platser, skulle behöva välja bort patienter på grund av platsbrist, så finns ingen särskilt plan för hur det urvalet ska gå till.

– Den plan som sjukvården arbetar efter är att den med störst medicinskt behov ska ha vård först, och om andra riktlinjer ska gälla vill vi utgå från socialstytrelsens riktlinjer, som gäller för hela landet, sade hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Halverar Folktandvården

Samtidigt planerar man att halvera Folktandvårdens verksamhet för att flytta över resurser till sjukvården:

– Dels därför att vi vill undvika många personer som samlas i väntrum, och dels för att vården behöver den skyddsutrustning som finns inom Folktandvården.

Sara Catoni, tf förvaltningschef på trafikförvaltningen, säger att det viktigaste är att säkerställa trafiken till viktiga platser som sjukhus och att intensifiera informationen:

– Kollektivtrafiken räddar inte liv, men det gör sjukvården, därför är det viktigt att vi stöttar sjukvården. När vi planerar trafik, redan nu men särskilt om situationen blir mer ansträngd.

Sara Catoni, chef på trafikförvaltningen i region Stockholm. Foto: Sofie Axelsson

Det betyder bland annat att man planerar en rejäl neddragning av lokalbana och bussar för att arbetet ska vara förutsägbart, även vid sjukdomsbortfall bland exempelvis förare.

Skapas inte en större trängsel och eventuellt smittospridning om kollektivtrafiken skärs ner?

– Vår bedömning är att det inte kommer bli någon trängsel eftersom att så många färre reser med kollektivtrafiken men vi fortsätter förstås att följa detta, säger Sara Catoni.

Rättelse: I en tidigare version av denna artikel skrev vi att antalet "infektionsplatser" skulle fördubblas. Det rätta är att intensivvårdsplatserna ska fördubblas.