Engagerade. Elias Touma, Ali Abdulsada, Mahdi Bashir och Hussein Aboalkoor träffade först Nikoletta Josza (L) och sedan Eva Ullberg (S). Foto: Järfälla kommun/Privat

Källtorpelevernas drag för att behålla sina lärare

På eget initiativ stämde fyra högstadieelever från Källtorpskolan träff med ansvariga kommunpolitiker om skolans omorganisation. Anledningen? De vill behålla sina lärare.

  • Publicerad 17:16, 13 feb 2020

Källtorpskolan är en av skolorna som berörs av omorganisationen av stadieindelningen i Järfälla. Det innebär att årskurs sex kommer ingå i mellanstadiet istället för högstadiet från och med i höst. Något som påverkar behovet av lärare.

Omorganisationen har skapat oro bland lärarkåren i Järfälla, då lärare kan tvingas flytta eller sluta. Tillsvidareanställda lärare kan komma att bli erbjudna omplacering, medan en del visstidsanställd personal som är obehörig, får sluta.

Något som de fyra högstadieeleverna Elias Touma, Ali Abdulsada, Mahdi Bashir och Hussein Aboalkoor har känt av på Källtorpskolan.

Samlade in 365 underskrifter

Alla fyra går i nian och slutar högstadiet nu i sommar. De kommer därför själva inte drabbas av förändringarna, men tror att det i längden kan drabba hela Kallhäll. Därför vill de göra en insats för att få behålla lärare som de menar har förbättrat skolan under de senaste åren.

– Källtorpskolan är en central punkt i Kallhäll. Så när viktiga lärare försvinner, så påverkar det eleverna och i förlängningen hela området, säger Hussein Aboalkoor.

Efter att de uppmärksammat att en lärare mått dåligt beslutade de sig för att genomföra en namninsamling, som i skrivande stund fått 365 underskrifter, för att skolan ska få behålla lärarna.

De kontaktade även ansvariga politiker, något som ledde till att de i onsdags träffade både Nikoletta Jozsa (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, och oppositionsrådet Eva Ullberg (S).

"Ett politiskt spel"

Först kom Nikoletta Jozsa till Källtorpskolan, men eleverna var inte helt nöjda efter samtalet.

– Hon sa att deras händer var bundna och då kände vi att de har tappat hoppet. Hur ska vi kunna hålla hoppet uppe då? Det kändes som att hon körde ett politiskt spel med oss, säger Mahdi Bashir.

Nikoletta Jozsa var däremot imponerad av de fyra elevernas handlingskraft.

– Vilken medborgaranda! Jag är så stolt över att vi har de här eleverna i Järfälla. De har förstått att de kan kontakta oss politiker, säger Nikoletta Jozsa.

Hur kan du hjälpa de här eleverna?

– Jag kan förklara varför det ser ut som det gör. Att elevpengen följer med eleven och att vi därför måste ha lärarna där eleverna går.

"Visar att de är stolta"

Lite senare var det Eva Ullbergs tur att besöka eleverna. Hon vill, tillsammans med den rödgröna oppositionen (S, V, MP), skjuta till pengar till Järfällas överskottsmål för att de ska kunna behålla sin personal.

Förra veckan röstades förslaget ner av den styrande Alliansen, under ett extra möte i barn- och ungdomsnämnden. Oppositionen vill även ta pengar från regeringens stödmiljoner till kommunerna.

– Jag försökte förklara de olika verktygen som finns och vilken som är den stora skiljelinjen mellan minoritetsstyret och oppositionen i den här frågan. Jag tycker att det eleverna har gjort hittills är jättebra. De visar att de är stolta över sin skola. Jag hoppas att de fortsätter, säger Eva Ullberg.