Kalmarleden får ny hastighet

Ny gång- och cykelväg till centrum och tydligare vägbulor. Så ska Kalmarsand bli ett säkrare ställe – för alla. Och redan nu görs åtgärder på Kalmarleden.

  • Publicerad 08:44, 4 okt 2017

Det är kanske en bil av tio som håller hastighetsgränsen här

Många har klagat på att bilar körs för fort på Kalmarleden.

Nu sänks hastighetsgränsen där.

Tekniska utskottet i Håbo kommun har beslutat att ändra hastigheten från 70 till 60 kilometer i timmen på delar av Kalmarleden i Bålsta. Det gäller för Kalmarleden, hela sträckan från Aronsborgsrondellen till Karlslund, med undantag för sträckan vid rondellen vid Frösundavik där hastigheten är 40 kilometer i timmen.

Detta gäller från fredagen den 6 oktober.

Skälet är enkelt: Hastigheten sänks för att öka trafiksäkerheten.

Många körde för fort

Även i Kalmarsand är klagomålen på bilisterna många. I maj månad skrev Bålstabladet om medlemmar i Kalmarsands Bostadsförening som ledsnat på fortkörningarna längs Stockholmsvägen i Kalmarsand.

– Jag uppskattar att det kanske är en bil av tio som håller hastighetsgränsen här, sade Andrej Prokopov, boende i området, till tidningen i maj.

En trafikmätning som gjordes 2015 visade att den medelhastighet som hölls var 47,1 kilometer i timmen. Max tillåtna hastighet där är 40 kilometer i timmen.

De boende i området menar att hastigheten många gånger är långt mycket högre än 47 kilometer i timmen.

Skrev medborgarförslag

I ett medborgarförslag till kommunen har bostadsföreningen listat en rad åtgärder som skulle kunna göras för att få ned hastigheten. Flera av förslagen får stöd i en ny rapport som teknikkonsultbolaget ÅF gjort på uppdrag av Håbo kommun.

ÅF-konsulten föreslår flera åtgärder som skulle kunna bättra trafikmiljön i Kalmarsand.

Dels föreslår rapportskrivaren att de fartgupp som idag redan finns utplacerade i området höjs, samt att samt att skyltningen för fartguppen ska ske tidigare än idag för att minska antalet kraftiga inbromsningar.

– Det känns bra att Håbo kommun tog vårt medborgarförslag på allvar. Mycket av det vi skrivit har även konsulten använt sig av, det känns som att vi haft viss kvalitet i det material vi tog fram, säger Elisabet Forhaug, boende i området.

Föreslår refug

Dessutom föreslår konsulten att en refug byggs vid övergångsstället på Stockholmsvägen i höjd med Sats träningscenter. Dels för att göra övergångsstället säkrare för fotgängare, men också för att göra vägen smalare.

Konsulten föreslår också att refuger eller avsmalningar ska byggas för att sänka hastigheten på vägsträckan och att en ny gång- och cykelbana behövs byggas i området, enligt rapporten.

Förslag på hur hastigheten vid Kalmarsand ska sänkas:

Förhöjda vägbulor

Refuger eller avsmalningar

Flytta 70/40-skyltarna vid infarten vid Hälledagsvägen narmare väg 840 för att varna om hastighetssänkningen tidigare.

Bygg gång- och cykelväg från Kalmarsand till Bålsta för att öka trafiksäkerheten för fotgängare och bilister i området.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Läsarna får inte nog av Staffans mordhistorier

Staffan Öberg från Bro blev författare på heltid när han gick i pension. Nu reser han land och rike runt och säljer sina böcker på marknader.lördag 26/5 15:00

Jakob laddar inför maran

Den 2 juni springer Jakob Jogfors från Kungsängen Stockholm Marathon för elfte gången. Det är något han ser fram emot – och särskilt känslan efteråt.lördag 26/5 9:00

Senaste numret

Bålstabladet