Idé. Ett exempel från på hur Stockholmshus som planeras i Kälvesta kan se ut. Detta är en skiss från ett annat projekt. Foto: Svenska Bostäder

Kälvestabor samlar politiker till möte om byggplaner

Stadens plan på att bygga 350 lägenheter i Kälvesta upprör boende i området. Nu bjuder de in till ett panelsamtal där politiker från samtliga partier ska delta.

  • Publicerad 16:14, 3 maj 2018

Som StockholmDirekt tidigare berättat vill staden bygga omkring 350 lägenheter och 20-30 radhus längs med Björnmossevägen i Kälvesta. Om allt går som planerat börjar arbetet 2019 och spaden sätts i marken 2020.

LÄS ÄVEN: Här planeras 350 lägenheter i Kälvesta

Men boende i Kälvesta är inte positiva till byggplanerna. Över 1000 personer har skrivit under en namninsamling mot projektet, ett initiativ som tagits av Nätverket för ett hållbart Kälvesta.

LÄS ÄVEN: Kälvestabor protesterar mot planerade flerbostadshus

Nu bjuder två av områdets samfällighetsföreningar in till ett panelsamtal för att diskutera frågan med politiker.

– Måste man bygga i redan befintliga områden tycker vi att nya hus passa in med befintlig bebyggelse. Vi vill också behålla det positiva som grönområden, låghusbebyggelse och trafikseparering och att man först bygger i områden som kan omvandlas från bortglömda verkstadsområden med närhet till spårbunden kollektivtrafik säger Lotta Sandström, boende i området och engagerad i frågan.

Samtliga partier inbjudna

Samtliga partier som sitter i stadshuset är inbjudna och bland deltagarna som har tackat ja finns Jan Valeskog (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Det är väldigt roligt att de kommer för man kan se det som en liten lokal stadsdelsfråga men också en större fråga eftersom förtätningen pågår överallt i hela Stockholm. Alla partier tycker att det ska förtätas men på lite olika sätt, till exempel har de olika syn på så kallade Stockholmshus som är tänkta att byggas i Kälvesta, säger Lotta Sandström.

Panelsamtalet ska hållas på teater Prisma, bredvid Hässelbygårdsskolan i Hässelby gård. Det är öppet för alla som är intresserade.

De här skylten tillsammans med svarta sorgeband på träd som skulle komma att försvinna vid byggandet är en del av Kälvestabornas protest. Foto: Privat

De inringade husen blir Stockholmshus. Söder och norr om dem är det tänkt att byggas bostadsrättslägenheter och längst upp i bild, mot Järfällagränsen, 25-30 radhus. Foto: Stockholms stad

Detta ska diskuteras:

De 30 maj mellan kl 18-30-21 deltar politiker i ett panelsamtal. Dessa frågor ska diskuteras:

1. Förtätningen Kälversta

2. Nya Björnbodaskolan.

3. Vad är visionen för Kälvesta och Vinsta med nybyggnationer och förbifarten?

Öppet för alla. För mer info sök efter eventet Nybyggnation Kälvesta på Facebook.

Dessa politiker har tackat ja:

Malin Ericson (Fi), ledamot kommunfullmäktige
Amanda Elfström (V) ledamot stadsdelnämnden Hässelby-Vällingby
Bo Arkelsten (M) ledamot kommunfullmäktige
Björn Ljung (L) ledamot stadbyggnadsnämnden
Michaela Hollis (Kd) tidigare representant i exploateringsnämnden
Jan Valeskog (S) , ordförande i stadsbyggnadsnämnden

(De väntar svar från MP, C och SD).

Visa merVisa mindre

Vi är Västerort

    Stockholm Direkt