Initiativtagare. Socialborgarråd Jan Jönsson (L) är en av drivkrafterna bakom kampanjen mot tvångsäktenskap.

Kampanj ska hindra tvångsäktenskap på lovet

Skolpersonal ska utbildas i tvångsäktenskap. Både elever och personal i alla Stockholms skolor har inför sommaren fått information om var man ska vända sig för att få hjälp.

  • Publicerad 15:23, 22 maj 2019

I höstas publicerade Örebro universitet en kartläggning baserad på en enkätundersökning, där 6000 niondeklassare i Stockholm, Göteborg och Malmö medverkat. Resultatet visar att var sjätte elev i nian lever under någon form av hedersförtryck, berättar Dagens Nyheter.

Jan Jönsson (L), socialborgarråd i Stockholms stad, berättar att undersökningen ligger till grund för initiativet.

– Det blev tydligt i undersökningen att de allra flesta som utsätts helst går via skolans personal för att få stöd och hjälp.

Förra veckan skickades därför brev till alla skolor i Stockholm – både kommunala och friskolor.

Visa på rättigheter

Breven riktar sig dels till alla högstadie- och gymnasieelever, där det bland annat står:

”Är du orolig inför sommaren? Är du rädd för att åka utomlands under sommarlovet? Blir du pressad att gifta dig? Eller har du en kompis som ska giftas bort? Kontakta din lärare eller någon annan vuxen i skolan. Det finns hjälp att få!”

Ambitionen är att visa eleverna ska vilka rättigheter och möjligheter de har. Även skolornas rektorer har fått brev, med rekommendationer kring hur de bör agera vid misstankar om hedersrelaterad problematik.

Ofta för sent

Jan Jönsson (L) har själv arbetat som rektor och menar att hedersrelaterad problematik är svår att komma åt. Ofta gör skolorna orosanmälningar för sent.

– Man kanske har gått runt med misstanken under lång tid, men gör anmälan precis vid skolavslutningen. Då blir det oerhört kort tid för socialtjänsten att hinna agera. Barnet kanske redan hunnit föras ur landet. Och utanför landets gränser är det svårt att göra något, då räcker inte svensk lagstiftning till längre, berättar han.

Antalet tvångsäktenskap ökar nämligen under sommarmånaderna. Det är då barn och ungdomar oftast förs ut ur landet för att giftas bort, med risken att de inte kommer tillbaka.

– Efter sommaren kommer det att göras en närvarouppföljning. Vi vet att det är skolans personal som har störst möjlighet att uppmärksamma vilka som försvunnit, säger Jan Jönsson.

Allvarligt brott

Men att uppmärksamma de fall som redan gått för långt är inte målet med initiativet.

– Vi har tre mål med det här. Dels ska de unga ska förstå att de har rätt att leva med vem de vill. Dels ska de veta var man kan vända sig för att få hjälp. Till sist är det är viktigt att föräldrarna förstår att det kommer vara ett ökat fokus på problemet och att tvångsäktenskap är ett allvarligt brott.

Behöver du hjälp?

Origo är ett resurscentrum i Stockholms län, som arbetar mot hedersrelaterat förtryck och våld. De har flera olika sorters resurser, så som kuratorer, polis och barnmorska.

Det går att kontakta dem via hemsidan origo.se, eller på telefon 020-25 30 00. Att ringa är gratis alla vardagar mellan 9-16.

Man kan vara anonym och samtalet syns inte på telefonräkningen.

Visa merVisa mindre

Initiativtagare. Socialborgarråd Jan Jönsson (L) är en av drivkrafterna bakom initiativet mot tvångsäktenskap. Foto: Lieselotte van der Meijs