Skolkämpar. Föräldrarna Maria Zerihoun, Eva-Lena Nilsson och Susanna Eriksson är frustrerade över att skolan i gamla brandstationen riskerar att försenas ännu mer. “Alla som motsätter sig skolan landar i att Midsommarkransen borde vara en närförort utan barn”, säger Susanna Eriksson. Foto: Elina Lundberg

Kampen om ny skola splittrar Kransen

En skola i den gamla brandstationen i Midsommarkransen är hett efterlängtad – och djupt splittrande. Trots att skolbygget snart är startklart väcker den utdragna striden fortfarande ont blod i kransen.

  • Publicerad 16:30, 16 jan 2019

I år har en segdragen kamp om gamla brandstationen i Midsommarkransen varit en lokal vattendelare. När husets framtid debatteras i början av 2010-talet låg allt från mataffär, bostäder och kulturhus på förslagsbordet. Då rasade en klassisk strid mellan bevarargrupper och ett "riva och bygg nytt"-läger. En välbehövd kommunal skola fanns också tidigt med i diskussionerna.

Kransenbon Eva-Lena Nilsson minns att hennes vänner med äldre barn samlade in namn för skolbygget 2012. I dag har hon själv barn i skolåldern men brandstationen står fortfarande orörd. Och föräldrarnas frustration växer.

– Om skolan blir klar 2022 betyder det att det tagit tio år att få till en riktig skola här, säger Eva-Lena Nilsson.

Risk för nya förseningar

Formellt fick grundskolan med plats för 900 elever grönt ljus förra hösten, efter många överklagandeturer. Delar av stationen ska bevaras men det byggs också ett nytt större skolhus vid Enbacksparken, som delvis blir skolgård.

Men efter domen har mycket lite hänt. Stadens bygglovsprocess segar fram och en sista chans att överklaga finns kvar när bygglovet gått igenom. Om någon tar den striden riskerar planen, att ha skolan klar till höstterminen 2022, att falla.

Och att döma av diskussionerna som blossar upp kring brandstationen i lokala Midsommarkransengruppen på Facebooken lever fortsatt skolmotståndet. Nu handlar det inte om att stoppa en rivning utan argumenten spretar; parken bör bevaras, kransen får inte bli ett område bara för barnfamiljer och viktiga parkeringsplatser får inte försvinna.

"Parken stryker på foten"

En bostadsrättsförening strax intill ifrågasätter fortsatt behovet av en så stor skola just här. Yngve Rådberg, som bor i föreningen, har själv varit engagerad för att bevara brandstationen.

Han har förståelse för att föräldrar i kransen har “ett hopplöst läge” men menar att roten till det onda inte är grannar som överklagar, utan stadens brist på långsiktig stadsplanering.

– Först har staden sålt all mark de har dyrt till byggbolag. Sen byggs det för fullt. Sen uppstår behovet av en skola och den måste då byggas på den lilla mark som finns kvar. I det här fallet i en park. Det är ett cyniskt spel från staden, säger Yngve Rådberg.

Midsommarkransens gamla brandstation ska bli ny grundskola. Utdragen mångårig konflikt om detta. Foto: Jannie Flodman

Planen. Så här är det tänkt att se ut, med den nya byggnaden ihopbyggd med brandstationen framför. Foto: Tengbom/Stockholm stad

Trots att staden vill börja bygga i höst hoppas han att man ska tänka om och krympa skolan.

– Den är för stor, ett beslut taget i någon sorts desperation, och det gör att parken får stryka på foten, säger Yngve Rådberg.

"Börja bygg skolan"

Att nya överklaganden och förseningar av skolan kan vänta får föräldern Maria Zerihoun att se rött. För skolbarnen som måste gå i tillfälliga paviljonger på Midsommarkransens gymnasiums skolgård, granne med Essingeleden, är varje termin viktig.

Kransens föräldrar i upprop: "Bygg skola vid brandstationen nu"

– Det är en extrem egoism att hellre vilja bevara en tom stor fastighet som delvis fungerar som ett parkeringshus för några fordon och hävda att barnfamiljer får väl helt enkelt flytta om de vill ha en skola när hundratals barn saknar en skola. Hela processen är nu kidnappad av några få rättshaverister som försöker försena byggandet. Släpp det nu och var en del av lösningen istället. Börja bygg skolan! säger hon. 

Blickar framåt. Anders Aredal, 68, Midsommarkransen, vill bevara den gamla brandstationens arkitektur men är inte negativ till en skola på platsen. "Hur det ska kunna rymmas en jätteskola här förstår jag inte men jag litar på att de bestämmer vet vad de gör och jag tror att det kan bli bra trots allt" säger han. Foto: Jannie Flodman

"Ego att protestera". Emil Südow, 32, Örnsberg, tycker inte att det är rimligt att barn måste gå i baracker eller åka långt till skolan. "Det är ett vackert hus men jag tycker nyttan av en skola går före estetiken. Det är väldigt egoistiskt att bara protestera, till exempel för att man vill bevara sin utsikt. Man kan inte bara utgå från sin egen situation". Foto: Jannie Flodman

Detta har hänt

1945. Hägerstens brandstation invigs vid korsningen Bäckvägen/Tellusborgsvägen. Stationen anses idag ha ett högt kulturhistoriskt värde.

2010. Brandförsvaret flyttar ut. Diskussioner om platsens framtid startar.

2011. 17 företag ansöker om att få bygga på brandstationstomten. Ett av förslagen är att öppna en stor mataffär.

2012. En fullständig rivning av stationen avfärdas av stadens politiska ledning.

2014. Staden börjar jobba för att en grundskola ska byggas här. Planen är att få plats med 900 elever.

2016. Kommunfullmäktige klubbar skolplanen. Tre av brandstationens byggnader bevaras och blir en del av skolan. En ny skolbyggnad i fem våningar byggs på baksidan mot parken. Delar av parken blir skolgård. Planen överklagas.

2017. Mark- och miljööverdomstolen stoppar en sista överklagan av skolplanen.

2019. Staden jobbar med ett formellt bygglov för skolan. Det kan överklagas. Förhoppningen är att skolan börjar byggas i höst.

2022. När höstterminen startar är planen att skolan ska vara klar.

Visa merVisa mindre

Parkvy. Skolan ska ligga i korsningen av Tellusborgsvägen och Bäckvägen. Så här är den tänkt att se ut från baksidan. Foto: Tengbom/Stockholm stad

Stort behov av ny skola

I många har staden kämpat för att hitta plats åt skolelever i Midsommarkransen, där skolplaneringen släpat efter.

Just nu ryms Midsommarkransens grundskola i tillfälliga paviljonger på kransens gymnasiums skolgård.

De lokalerna täcker behovet fram till 2022. Sen behövs verkligen den nya skolan, enligt grundskolechefen Peter Bragner.

“I grunden tycker jag att det är bra att byggprocesser får ta tid så man inte kör över folk eller gör fel på vägen. Men jag ska inte sticka under stol med att det har varit en strulig process i kransen. Generellt måste vi titta på hur vi klarar framförhållningen när det byggs mycket nya bostäder” säger han.

Visa merVisa mindre