Köer. En vanlig morgon i korsningen är det mycket trafik och svårt att komma ut på Arningleden. Foto: Hege Hellström

Kampen om osäkra Arningevägen fortsätter

Under en lång tid har korsningen Arningevägen–Jarla bankes väg varit ett problem för boende i Täby kyrkby. I december stängs järnvägsöverfarten för Roslagsbanan av vid Jarlabankes väg – och oron inför trafiksäkerheten växer.

  • Publicerad 11:29, 6 sep 2019

Boende i Täby kyrkby har länge velat se en förändring i korsningen Jarlabankes väg och Arningevägen, väg 264.

Problemet förväntas bli ännu värre när överfarten vid Jarlabankes väg stängs av för att byggas om till en järnvägsbro för Roslagsbanan. De bilister som bor öster om överfarten kommer även de ledas ut mot Arningevägen.

Redan idag upplevs vägen som osäker och svårframkomlig, främst under rusning.

– När man kommer från Jarlabankes väg så är det nästan omöjligt att komma ut på Arningevägen, säger Åsa Petersson som bor i östa Kyrkbyn.

Hastigheterna på Arningevägen, som idag är en 80-sträcka, är samtidigt höga och det är trångt om utrymmet.

– Många chansar och åker ut på vägen även fast det är många bilar. När man ska in i området är det även en vänstersväng. Sådana platser är allt annat än säkra, säger Åsa.

I Facebookgruppen Täby kyrkby's community har flera personer skrivit om att situationen inte är hållbar. Tillsammans har Täbyborna skickat in klagomål till Trafikverket där de kräver att korsningen förbättras.

Även kommunen vill se en lösning, och det redan i höst.

– Det är en farlig punkt och vi är oroliga att det kommer att ske en incident snart, säger Johan Algernon (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Kommunen har tidigare lagt fram ett förslag tillsammans med SL på att göra en tillfällig rondell i korsningen. De har även sagt att de själva kan bekosta den. Men Trafikverket sa då nej. De ville avvakta tills deras åtgärdsvalsstudie, som berör hela Arningevägen, blir klar. En studie som Trafikverket startade i våras.

Trafikverket: Rondell är inte lämpligt

I veckan hade kommunen ett möte med Trafikverket där problemkorsningen lyftes upp igen. Kommunen står fast vid att de ser en tillfällig rondell som en bra lösning.

– Det måste till en lösning nu, det är en otroligt viktig fråga – främst för de som bor i östra Täby kyrkby, säger Johan Algernon.

Magnus Nissar är projektchef på Täby kommun. Även han vill se en rondell.

– Men jag tror inte att Trafikverket kommer gå med på det. Jag tror att de efter mötet förstått att det är en stor fråga. De ska nu titta på alternativ, säger Magnus Nissar.

Trafikverket skriver i ett mejl till TäbyDirekt att de är medvetna om situationen, men att det i dagsläget inte finns några lösningar då de prioriterar det regionala vägnätet.

De säger att en rondell skulle försämra framkomligheten och därför inte är lämplig.

Om Trafikverket säger nej till en rondell hoppas Magnus Nissar att det blir en hastighetsbegränsning på sträckan. Samtidigt kommer kommunen att göra egna förbättringar och tillfälliga lösningar på vägarna som leder ut mot Vikingavägen.

– Bland annat kommer vi sätta upp en tillfällig trafiksignal vid Härdstigen/Vikingavägen. De som påverkas av avstängningen måste känna att de kommer ut, säger Magnus Nissar.

Trafikverkets studie planeras vara klar 2020.

Detta vill kommunen göra för att öka framkomligheten:

När överfarten vid Jarlabankes väg stängs av i nio månader från och med den 16 december (till den 4 oktober) vill kommunen se förändringar.

En tillfällig trafiksignal sätts upp vid Härdstigen/Vikingavägen. Detta för att de som kommer från Härdstigen lättare ska komma ut på Vikingavägen.

Framkomligheten ska ses över på Lokevägen.

En gångbana har redan byggts på Hembergavägen för att göra den säkrare.

Arbetet med Kårstalinjen kommer att innebära att Roslagsbanan stängs av norr om Täby kyrkby, mot Kårsta. Den avstängningen sker från april till november 2020.

Inget vägunderhåll i Vallentuna efter tvist

Nyheter Upphandlingen har gått till domstol Underhållet av Vallentunas vägar har avstannat. Det efter en tvist om prissättningen för beläggningsarbeten mellan kommunen och den upphandlade entreprenören.måndag 17/2 16:50

Fem dömda för inbrott i norra Stockholm

Nyheter Åklagare: Positivt att vi lyckats bryta en inbrottstrend Fyra män och en kvinna har dömts till fängelse och skyddstillsyn för 18 inbrott i bostäder i norra Stockholm.måndag 17/2 15:37
Stockholm Direkt