Tegelhögen i Vällingby ska få en ny infodisk för att nyanlända ska få lättare att knyta kontakter. Foto: Mikael Andersson

Kanadensisk metod ska öka integrationen i Hässelby-Vällingby

Bättre kontakter mellan nyanlända och etablerade svenskar, och få ut dem på arbetsmarknaden. Det ska uppnås i Hässelby-Vällingby med hjälp av en kanadensisk metod.

  • Publicerad 12:12, 4 nov 2019

Sedan i våras har en integrationssatsning pågått i Hässelby-Vällingby för att bland annat hjälpa nyanlända bygga nätverk och ta sig ut på arbetsmarknaden.

I samtal med nyanlända har det framkommit att många saknar kontakter med personer som pratar svenska och som är etablerade på arbetsmarknaden. Det ska nu förändras, enligt ansvariga för satsningen.

– Det som är unikt med den här satsningen är att den är inspirerad av en kanadensisk modell, där personer som själva har invandrat spelar en viktig roll i integrationen av de som kommer senare, säger Milla Sörgärde, integrationssamordnare i Hässelby-Vällingby.

Att ta till vara på det engagemang som redan finns i samhället är viktigt, menar Milla Sörgärde, och det är det projektet ämnar göra. Nyanlända ska kopplas samman med befintliga föreningar och aktiviteter.

Ny infodisk på Tegelhögen

Rent praktiskt innebär projektet, som heter Arenor för integration, bland annat att det under våren kommer öppnas en infodisk på Tegelhögen, som kommer fungera som en knytpunkt mellan föreningar och nyanlända.

I slutet av september beviljades den nya satsningen 1,1 miljoner kronor av länsstyrelsen, och i december drar projektet igång och det kommer fortsätta fram till slutet av nästa år.

– Det här är frågor som vi redan jobbar med, men det här blir som ett bra komplement till det vi redan gör och metoden kommer leva kvar efter projektets slut, säger Milla Sörgärde.

Föreningar som vill stödja arbetet är välkomna att kontakta stadsdelsförvaltningen, menar Milla Sörgärde.

Smygstart

De som är nyfikna på projektet kan ta sig till Tegelhögen tisdagen den 5 november klockan 13.30 till 16.00 eller tisdag 3 december kl. 13.30 till 16.00. Då kommer Individuell Människohjälp hålla informationsmöten om kompismatchningsprojektet DUO Stockholm, som kopplar samman nyanlända och etablerade svenskar, och som är en del av den större satsningen.

Vi är Västerort

    Stockholm Direkt