Karbyskolan lyckades vända den negativa utvecklingen angående bristande studiero på lektionerna. Foto: Josefine Thureson Kämpe

Karbyskolan storsatsar på bättre studiemiljö

Under året har Karbyskolan jobbat med flera personal- och elevriktade insatser för att få ordning på studieron, som tidigare kritiserats av Skolinspektionen. Bland annat har man infört mobilförbud i alla klasser.

  • Publicerad 14:06, 9 jan 2020

2018 rapporterade vi om att Karbyskolan fått skarp kritik från Skolinspektionen för att man inte lyckades upprätthålla studiero på lektionerna.

”Tillsynen visar att det på skolan förekommer lektioner där studieron ofta är så bristfällig att undervisning inte kan bedrivas”, står det i Skolinspektionens rapport från 2018.

Det framkom också att skolan hade problem med att rekrytera behöriga lärare.

Skarp kritik mot skola - "Bankar i borden, skriker, välter stolar"

Skolinspektionen gav Vallentuna kommun till den 9 januari 2019 på sig att åtgärda bristerna, och när de gjorde ett återbesök konstaterade de att man hade lyckats med detta.

– Vi kunde se att man hade satt in åtgärder som gjort att det blivit bättre. Det såg vi under lektionsobservationer och det framgick även vid intervjuer med elever och rektor, säger Mari Isacson, inspektör på Skolinspektionen.

Bland annat har skolan gått med i projektet "Samverkan för bästa skola", SBS, där Skolverket erbjuder stöd under tre års tid.

– Under våren har vi träffat representanter från skolverket som arbetat med att försöka belysa våra problemområden. Vi har gjort djupgående analyser med hela personalgruppen och fick hjälp att göra en åtgärdsplan, säger skolans rektor Elisabet Lotfi.

Inför mobilfri skola

Under hösten har skolan infört mobilförbud för alla årskurser. Eleverna får lämna in mobilerna på morgonen, och får tillbaka de när skoldagen är slut.

– I stort har det funkat alldeles ypperligt. Det var två veckor som var lite halvtuffa, men många tycker också det är lite skönt att vara utan telefonen. Vi har mycket mindre konflikter nu överlag, säger Elisabet Lotfi.

Utöver studieron har Karbyskolan även haft problem med främlingsfientlighet och rasism. Det förekom till exempel en hel del rasistiskt klotter på skolans toaletter.

Under läsåret har man därför tagit in en fritidspedagog som jobbat för att motverka främlingsfientlighet på skolan. Fritidspedagogen har haft olika workshops med eleverna, sedan har man startat "Karbyskolans vänner" där nyanlända och andra elever på skolan har ätit tillsammans i matsalen med mera.

– Det känns som att vi har mycket mer självförtroende hos lärarna att hantera de här frågorna än tidigare och det är allmänt lugnare, i matsalen och på lektionerna. Arbetet fortgår och det kan bara bli bättre, säger Elisabet Lotfi.

Detta har gjorts på skolan

Sett över organisationen, bland annat sett till att alla lärare följer samma regler.

Regelbundna psykologsamtal för högstadiets personal.

Värdegrundsarbete med eleverna utifrån likabehandlingsplanen. Bland annat EQ-övningar (emotionell intelligens), som kretsat kring identitet och hur man bemöter varandra.

Lagt ut pärmar på skolan med EQ-övningar.

En ny lärare tillsattes för NO och matte-undervisningen, där det inte funkade tidigare.

Visa merVisa mindre