Karin Wanngård (S): "Alla unga ska få förstahandskontrakt"

Inför valet träffar vi alla förstanamn i partierna som vill vinna makten i Stockholm. Det här är Karin Wanngårds och Socialdemokraternas främsta mål efter valet.

  • Publicerad 08:30, 25 aug 2018

När det stort klart att det blev en rödgrön seger vid valet 2014 gick finansborgarrådet Karin Wanngård ut med sin vision för mandatperioden: att ena Stockholm. Hur hon tycker att det har gått?

–  Vi ser att resultatskillnaderna mellan skolorna såväl som arbetslösheten minskar. Samtidigt finns fortfarande problem med segregation. Det sitter i min ideologiska ryggrad att skapa ett samhälle där alla har samma möjligheter. Så jag är stolt, men inte nöjd.

Daniel Helldén (MP): "Vi vill både höja och utöka trängselskatten"

För att komma till bukt med segregationen behöver fler komma i arbete och bostadsbygget öka, enligt  Wanngård. S utlovar nu en bostadsgaranti för unga om de får fortsätta styra.

– Alla som är 18-25 år gamla och uppfyller inkomstkraven ska erbjudas förstahandskontrakt.  Om våra unga inte har någonstans att bo, blir de antingen kvar hemma, främst i ytterstaden där det blir en inlåsningseffekt. Eller så förlorar vi dem från Stockholm genom att de flyttar till någon annanstans. Stockholm behöver dem här.

Hur ska ni lyckas med det under skriande bostadsbrist?

– Vi har fått igång bostadsbyggandet ordentligt, vilket ger ett enormt tillskott in i bostadsförmedlingen. Vi håller på och fortsätter med att bygga fler billiga hyresrätter riktade till unga. Jag räknar med att alla som är i rätt ålder och har tillräcklig inkomst ska få en lägenhet under de kommande fyra åren.

Hur vill ditt parti öka intäkterna till kommunen utöver skatten?

– Vi ska se över om det går att effektivisera organisationen inom staden. Men det viktigaste är att få ned arbetslösheten, vilket vi också gjort. Det gör att fler betalar skatt. När andelen som har försörjningsstöd minskar som den gör nu minskar också stadens utgifter. Bostadsbygget är också viktigt, ju fler som kan flytta hit desto fler betalar skatt.

Hur vill du förtäta Stockholm?

– Det ska vara funktionellt, detaljerna lämnar jag åt professionen. Det viktigaste är att det byggs och att idrottsytor och parker finns med i planen. Vi har målet att alla ska ha max 200 meter till ett grönområde. Vi har inrättat tre nya naturreservat och kan tänka oss fler.

Vad är ditt partis viktigaste förslag för att minska segregationen i Stockholm?

– Arbete och bostad. Vi har en uppsökande verksamhet som hjälper de som står utanför in på arbetsmarknaden, vilket vi vill utveckla. Vi behöver bygga mer i ytterstaden, och bygga mer generellt. Bostadsbrist leder till en inlåsningseffekt och trångboddhet, särskilt i förorterna. Många ytterstadsområden har formen av stängda solitärer. Nu byggs Rinkeby ihop med Bromsten, för att skapa mer naturliga flöden. Så vill vi göra i fler förorter.

Lotta Edholm (L): "Inför språkförskola för alla nyanlända barn"

Vilket är skolans största problem och hur vill du försöka lösa det under kommande mandatperiod?

– Lärartillgången och lokaltillgången. Vi har höjt lärarlönerna i skolor i utsatta områden för locka bra lärare dit  de behövs som mest, och är beredda att göra det ytterligare. Vi ska också bygga fler nya skolor och bygga ut befintliga. Till skillnad mot tidigare finns nu skolplaner med från början när vi planerar bostadsbygge, vilket gör stor skillnad.

Hur vill du minska bilköerna?

– Vi behöver minimera antalet bilar och jobbar för ett fossilfritt Stockholm. Vi behöver ändra sättet vi reser. Oftast sitter en person i varje bil, det tillsammans med parkeringar tar för mycket plats som skulle kunna användas till strandpromenader eller liknande. Vi kommer att fortsätta medfinansiera utbyggnaden av kollektivtrafiken och även fortsätta bygga ut cykel- och gångbanor.

Äldre är en växande grupp, hur vill du förändra äldreomsorgen under kommande mandatperiod?

– Vi har satt ett mål på 10 000 nya äldrebostäder fram till 2040. Vi behöver se över personalens villkor så att fler väljer det yrket. Där är kompetensutveckling viktigt. Vi får heller inte bara fler äldre, vi får fler pigga och aktiva äldre. Det innebär att vi behöver se över ökningar av föreningsstödet och även ordna fler samlingslokaler.

Vill ditt parti att fler privata företag driver skolor, friskolor och äldreomsorg i Stockholm?

– Vi vill se en jämn balans mellan privata och kommunala alternativ. Däremot säger vi tvärt nej till religiösa friskolor. Däremot säger vi tvärt nej till religiösa friskolor. Vårt huvudmål är att minska segregationen och religiösa friskolor motarbetar det.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Finansborgarråd. Karin Wanngård ska leda Socialdemokraterna till vinst i Stockholmsvalet. Foto: Sacharias Källdén

MER om Karin Wanngård

Ålder: 43.

Bor: Vällingby.

Familj: Man, dotter, 8 år och son, 4 år.

Gör: Finansborgarråd för Socialdemokraterna i Stockholms stad.

Lön från Stockholms stad: 131 670 kr i månaden.

Spade. Karin Wanngård (S) lovar att bygga massor av nya bostäder och skolor om hon får fortsätta att bestämma i Stockholm. Foto: Sacharias Källdén

Karin Wanngård om sin personliga sak

Vi har bett alla vi möter att ta med en personlig sak som representerar den egna politiken. Så här säger Karin Wanngård om sin spade:

"Att vi bygger fler bostäder i Stockholm är en förutsättning för att staden ska kunna fortsätta vara stark. Den här spaden användes vid det första spadtaget för de nya studentbostäderna vid KTH och symboliserar hur viktigt det är att vi bygger för våra unga, så att vi inte förlorar dem från staden. Jag hade kunnat ta med en grävmaskin istället, men det kändes lite mer svårmanövrerat".

Så vill Socialdemokraterna förändra kommunalskatten

– Det går inte att svara exakt på nu. Vi har inte höjt skatten under de senaste två åren och tycker att den ligger på en rimlig nivå. Det kan bli så att den höjs eller sänks med några ören men några kännbara förändringar kommer inte att ske, säger Karin Wanngård.