FÖRLUST. Karolinska i Solna går back med många hundra miljoner. Foto: Mostphotos

Karolinska blöder ekonomiskt – 400 tjänster måste bort

Förra året gick Karolinska universitetssjukhuset back med 822 miljoner. Även 2019 finns ett underskott och nu måste sjukhuset spara – och bland annat dra in 400 tjänster.

  • Publicerad 09:20, 8 feb 2019

Nyligen kom bokslutet för förra året för Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Och det var ingen rolig läsning. Av årsrapporten framgår ett minusresultat på 822 miljoner skriver Dagens Nyheter.

Trots besparingar 2018 har kostnaderna skenat. Några av anledningarna till det är höga pensionsavsättningar, hög inhyrning av personal och kostnader för brister i den nya sjukhusbyggnaden.

När Karolinska nu gått in i 2019 är det med ett ännu större underskott i budget: 1,1 miljard.

– Det är ju väldigt viktigt nu att sjukhuset får ordning på ekonomin. Det måste ske i år, annars överskuggar det allt annat, säger styrelseordföranden Håkan Sörman till Dagens Nyheter.

400 tjänster bort

En av åtgärderna från styrelsen är ett sparprogram på 420 miljoner, vilket innebär att 400 tjänster på årsbasis ska bort. Vilka tjänster det blir är inte preciserat.

– Vi har problem med bemanningen och därför vill vi inte att man sparar in på sjuksköterskor. Men det handlar om att anpassa kostymen. Vi har nog mer personal än vad som ska finnas för att klara betinget, framför allt på Nya Karolinska, säger Håkan Sörman till Dagens Nyheter.  

Styrelseordföranden understryker att besparingarna även kommer att göras på sjukhusets staber och administration. 

Hoppas få gehör från regionledningen

Styrelsen hoppas slippa besparingar på 175 miljoner delvis på grund av att vård som skulle flyttats blivit kvar. Drygt 550 miljoner återstår ändå av underskottet och därför för styrelsen diskussioner med regionledningen. Bland annat med argumentet att Karolinska högspecialiserade vård kostar mer än annan vård.

Totalt omsätter Karolinska 18 miljarder och har 16 000 anställda.

Stockholm Direkt