Karolinska institutet tvingas betala tre miljoner i straffavgift. Foto: Mostphotos

Karolinska institutet får böta miljonbelopp

Karolinska institutet ska böta tre miljoner kronor, enligt en dom från förvaltningsrätten. Anledningen är att de genomfört en upphandling utan att först annonsera efter anbud.

  • Publicerad 11:39, 17 feb 2020

​​​​​​Det var 2018 som Karolinska Institutet, KI, genomförde en så kallad direktupphandling, vilket innebär att man upphandlar ett nytt avtal utan att först annonsera efter anbud. Det kan ibland vara tillåtet, till exempel om det råder "synnerligen brådska", något som KI menar att det handlade om i det här fallet.

Men förvaltningsdomstolen håller inte med och nu KI betala tre miljoner kronor i vite, enligt en dom.

Det var konkurrensverket som skickade in en ansökan till förvaltningsrätten efter att KI direktupphandlat molekylbiologiska produkter.

KI säger i domen att arbetet med att upphandla ett nytt avtal försenades då institutet haft en "exceptionell personalomsättning". Därmed ansåg KI att en föregående annonsering inte behövdes, med hänvisning till undantaget "synnerligen brådska".

– Vi har redovisat vår inställning till domstolen, men kan konstatera att domen är välmotiverad och nyanserad. När det gäller beräkningen av underlaget för avgiften har domstolen gått helt på KI:s linje, säger KI:s chefsjurist Helén Törnqvist i ett mejl till SolnaDirekt

Konkurrensverket yrkade på en avgift på åtta miljoner, men domstolen anser att det utdömda beloppet på tre miljoner är mer proportionerligt i sammanhanget.

Helén Törnqvist säger att Karolinska institutet inte kommer att överklaga domen.

Stockholm Direkt