Visionen. Ny beläggning och fasta möbler är några av ingredienserna i framgångsreceptet för det nya Kärrtorps centrum. Foto: Nyréns arkitekter

Kärrtorps centrum får rejält lyft

Nu drar arbetet med att rusta upp Kärrtorps centrum i gång.

  • Publicerad 17:01, 21 jan 2020

Målet är att få till "ett levande och trivsamt centrum", för att citera staden.

Bland annat kommer trappan mot Lågskärsvägen att breddas och få en ramp för att bli mer tillgänglig. Dessutom ska Kärrtorpsplan få fler sittplatser samt mer grönska och blommor.

Här har du ditt nya Kärrtorps centrum!

Byggstarten medför bland annat att busshållplatserna flyttas och får en ny placering längs Lågskärsvägen, medan busstorget stängs av. Även parkeringsplatsen stängs av och cykelställ tas ur bruk.

Upprustningsarbetet planeras vara klart sommaren 2021.