Kärrtorpsvägen. Avsaknaden av cykelbana utgör en livsfara för barn och andra cyklister och fotgängare, menar Andreas Sidkvist. Av allt att döma är cykling en ganska utbredd transportform i Kärrtorp. Foto: Alexander Kuronen

Kärrtorpsbor kräver cykelbana

Det är farligt att hoja mellan Kärrtorp och Björkhagen. Så lyder budskapet i ett uppmärksammat Facebook-inlägg. Som lösning föreslås en cykelbana längs den centrala delen av Kärrtorpsvägen.

  • Publicerad 13:33, 3 sep 2020

Enligt Kärrtorpsbon Andreas Sidkvist, författare till inlägget, uppstod framkomlighetsproblemen framför allt i samband med bygget av det så kallade zickzack-huset i Kärrtorp centrum. Då avspärrades en gång- och cykelväg som gick från torget och vidare mot Vikstensvägen.

– Folk har fått gå och cykla på en väldigt smal trottoar längs med Kärrtorpsvägen. Den är inte gjord för så mycket folk, säger Andreas.

Konsekvens: trängsel.

– Folk tvingas gå ut på gatan eller upp på gräsmattan. Det är trafikfarligt.

Andreas skrev därför ett inlägg i den lokala Facebook-gruppen där han föreslår en cykelbana längs Kärrtorpsvägen. Det har gillats av 170 personer.

"Kan inte uteslutas"

I kommentarfältet uttrycks även oro för det bygge vid Kärrtorps IP som ska resultera i 600 bostäder. Andreas själv misstänker att projektet kan göra trafikläget i Kärrtorp ännu besvärligare.

– Där finns också en gång- och cykelväg som jag antar att man inte heller kommer att kunna ta. Det blir massor av trafik som slussas in på Kärrtorpsvägen, säger han.

Vad avser bygget vid Kärrtorps IP planerar staden att anlägga en cykelbana från Sockenvägen upp till idrottsplatsen med ungefär samma sträckning som i dag.

Däremot meddelar trafikkontoret att det i nuläget inte planeras någon cykelbana längs Kärrtorpsvägen, och att sträckan inte heller har någon utpekad status som pendlings- eller huvudstråk i den nuvarande cykelplanen.

– Framtida ändringar i cykelplanen kan dock inte uteslutas, säger Erik Söderberg, pressansvarig.

När det gäller den avspärrade gång- och cykelvägen intill zickzack-huset hälsar exploateringskontoret att den kommer att vara färdigställd senast till sommaren 2021.

Ej tillträde. I samband med bygget av zickzack-huset spärrades den intilliggande gång- och cykelvägen av. Foto: Alexander Kuronen