Jan och Ingvar. Trots sin kritik tror Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening att gestaltningen av torget i slutändan kommer att bli lyckad. "De planförslag som lagts ut har sett bra ut och när det väl är färdigt kommer vi med all säkerhet att uppskatta det", säger Ingvar Andersson, till höger i bild. Foto: Claudio Britos

Kärrtorpsbor rasar över torgbygget

Upprustningen av Kärrtorps centrum drog i gång i vintras och nästa sommar är det tänkt att vara klart. Men vägen dit gillas inte av alla.

  • Publicerad 17:06, 26 maj 2020

Att så gott som hela det 50-talstypiska centrumet förvandlats till en byggarbetsplats har fått intresseorganisationen Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening att ryta till.

– Det som är ovanligt är att man stängt av så stora ytor. Man brukar ju alltid se till att bygga på en yta och sedan successivt flytta höger, vänster och annat för att trafiken ska funka precis som vanligt, säger ordförande Jan Truedson.

Styrelseledamoten Ingvar Andersson instämmer i kritiken:

– Det är ingen som helst koordinering på det här.

Han syftar på passagen vid det nybyggda bostadshuset i centrumets östra del. Flera andra gångstråk har stängts av och i stället får de som rör sig vid torget samsas om detta "ostrukturerade utrymme".

Ett annat problem är, enligt föreningen, att närmaste övergångsställe ligger åtskilliga meter öster om detta stråk. Dessutom kan avspärrningarna göra det svårare för folk att hitta till butikerna på torget.

Avspärrat. Byggaktiviteten i centrumets västra del lyser med sin frånvaro när SöderortDirekt är på plats. Foto: Claudio Britos

Här går man? Ett av flera övergångsställen som föreningen anser ligger konstigt till, vilket kan få folk att korsa Kärrtorpsvägen på fel plats. "Man går ju där det är närmast", säger Jan Truedson. Foto: Claudio Britos

Ett exempel: För att nå Kärrtorps Deli måste man numer runda stora delar av torget. Enligt butiksägaren Sertac Yildizoglu har detta påverkat försäljningen negativt.

– Än så länge är det okej, men hur kommer det att vara i augusti, frågar han sig.

Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening har kontaktat exploateringskontoret med sina synpunkter, som också gäller den nu rivna stentrappan nedanför platsen där bussarna nu står. Budskapet: vänta med att riva trappan tills bussarna kan flytta tillbaka till torget.

– Då fick vi svaret att "vi bryr oss inte om era synpunkter", säger Ingvar Andersson.

På exploateringskontoret anser man att man tagit till sig vissa av föreningens synpunkter. Bland annat planerar man att få till stånd ett provisoriskt övergångsställe inom kort, "så snart trafikanordningsplanen är godkänd".

Valet att stänga av hela området på en gång motiveras bland annat med att det underlättar byggnationen.

– Vi har till exempel stödmurar som ska byggas på både torget och busstorget, och då är det mer kostnads- och tidseffektivt att bygga på båda platserna samtidigt. Vi behöver även ytor för material och maskiner, säger Sanna Waldowsson, byggprojektledare.

Vad gäller torgets butiker säger Waldowsson att förvaltningen har en pågående dialog med företagarföreningen.

– Vi fortsätter gärna dialogen och tar emot förslag på hur vi ska göra för att underlätta för dem, säger hon.

Kärrtorps centrum får rejält lyft