Kärvare tider kan bli tuff utmaning för politikerna

Den som får det politiska ansvaret för Ekerö kommuns ekonomi kan få en tuffare uppgift än vanligt de kommande åren. Åtstramningar kommer att krävas för att undvika underskott och klara investeringar.

  • Publicerad 14:10, 5 okt 2018

Vi ser ett behov av att vara väl förberedda när en lågkonjunktur kommer.

Medan väljarna har fått rösta och politikerna tvingats till förhandlingsbordet om vem som ska styra Ekerö kommun pågår samtidigt ett intensivt arbete med budgeten för de kommande åren.

Men de som får det politiska huvudansvaret för kommunens ekonomi ser ut att kunna få en något tuffare uppgift än vanligt. För det ser inte helt ljust ut.

Kommunen har i många år gjort positiva resultat, så även 2017 med plus 21 miljoner. Men för att klara stora investeringsbehov de närmaste åren kommer flera åtstramningar att behövas för att undvika underskott.

Tidigare år har det i flera politiska nämnder funnits så kallade volymmarginaler som i slutändan bidragit till positiva resultat. Men de senaste åren har marginalerna minskat ordentligt. Detta framgår av ett beslutsdokument om förutsättningarna för budgetarbetet för åren 2019-2021.

Kommunens ekonomichef Katinka Madsen flaggar för att risken för underskott har förstärkts och kommer att förstärkas ytterligare, samt att lånen måste öka igen efter att ha minskat en tid.

Behöver effektivisera

Dessutom kommer fortsatta effektiviseringar att vara nödvändiga i samtliga nämnder för att minska kostnaderna.

– Ekerö är en växande kommun, vilket är positivt, och under vissa perioder ökar kostnaderna som följd av demografi och bedömning av utvecklingen av behov i verksamheten mer än vad intäkterna ökar enskilda år, säger Katinka Madsen.

– Effektiviseringar och verksamhetsutveckling är ett ständigt pågående uppdrag och ska så vara.

Men varför måste belåningen öka? 

– Ekerö kommun är inne i en expansiv investeringsperiod för att möta behov i bland annat skolor, förskolor och fritidsanläggningar.

En ökad lånevolym innebär dessvärre även ökade räntekostnader för kommunen, samtidigt som mycket tyder på höjda räntenivåer framöver.

För Ekerös skatteunderlag är det en fortsatt tillväxt. Men den årliga tillväxten ser inte ut att bli lika hög framöver som den varit de senaste åren, enligt en prognos av Sveriges kommuner och landsting. Dessutom har Ekerös avgift i det kommunala utjämningssystemet höjts efter ett riksdagsbeslut från 2016, något som väntas slå igenom fullt ut i år.

För att kunna upprätthålla kommunens betalningsförmåga nämns även försäljning av fastigheter som en tänkbar åtgärd.

Vilken typ av fastigheter kan det röra sig om?

– Det vet vi inte i nuläget. Det är en fråga för politiskt ställningstagande framöver, säger Katinka Madsen.

Vilka summor det kan röra sig om vill ekonomichefen heller inte spekulera i.

Kommunalrådet Adam Reuterskiöld (M) har lett Ekerös borgerliga styre de senaste fyra åren. Om han får fortsätta i fyra år till är i skrivande stund ännu oklart. Men han är medveten om de kommande utmaningarna.

– Det närmaste året ser stabilt ut för Ekerö kommun, men det hindrar inte att vi gör förändringar i goda tider. Vi ser ett behov av att vara väl förberedda när en lågkonjunktur kommer och ekonomin blir mer ansträngd än tidigare. Vi står inför en puckel och kommer att behöva fler skolor och bygga om både Sandudden och Ekebyhov, säger han.

Hur ska en negativ utveckling bromsas?

– Alliansens hantering av ekonomin har varit väldigt ansvarsfull och vi har gått med överskott de senaste åren. Vi har satsat på effektivisering och digitalisering de senaste åren när det gått bra, det är vårt sätt att vara så förberedda som möjligt.

Parallellt med det pågående budgetarbetet har badhusprojektet lyfts upp som en aktiv politisk fråga.

Finns pengarna till en simhall?

– Det är en del av de satsningar vi behöver göra på verksamhetslokaler, då är det också en kostnadsökning vi måste ta höjd för, säger Adam Reuterskiöld.

Kommunstyrelsen ska återkomma till kommunfullmäktige med ett förslag i frågan.

Ekerö kommuns resultat

2017 blev kommunens resultat plus 20,7 miljoner kronor, vilket är 3,8 miljoner bättre än det budgeterade resultatet.

Året innan, 2016, blev resultatet 80 miljoner kronor plus. Men den siffran var ovanligt hög.

Låneskulden uppgick vid senaste årsskiftet till 360 miljoner kronor, samma nivå som 2016.

Källa: Ekerö kommun

Senaste numret

Gilla oss på Facebook

Stockholm Direkt