"Spektakulär attraktion". Illustration över ny högbro mellan Stadsgårdskajen och Katarinavägen. Foto: Ingun Platell/WSP

Katarinahissen kan få en tvilling – se nya bilder

Det kommer behövas en ny gångväg mellan Katarinavägen och Stadsgården, slår staden fast. Nu presenteras alternativen. Mest spektakulärt – en tvilling till Katarinahissen.

  • Publicerad 19:23, 23 feb 2017

Söderbergs trappor kommer stängas 2019 om staden börjar bygga bussterminalen i Katarinaberget. Frågan är om de kommer att öppnas igen. Foto: Mostphotos

Om stadens plan för en ny bussterminal i Katarinaberget går igenom kommer bussarna att köra in och ur berget vid Stadsgårdsleden. Då måste övergångsstället mellan kajen och Söderbergs trappor stängas av, annars kommer gående ut i trafiken precis vid bussutfarten.

För att gående ändå ska kunna ta sig mellan Söders höjder och Stadsgården har staden tittat på flera nya, framtida lösningar.

Ny högbro med hiss "spektakulär attraktion"

Det mest uppseendeväckande alternativet är en tvilling till Katarinahissen, en högbro från Katarinavägen till Stadsgården, med en hiss ner till kajen.

Här har det skissats på två varianter, en där bron ansluter till Renstiernas gatas förlängning och en där bron ansluter direkt till den gamla Stadsgårdshissen.

Fördelen med en "ny" Katarinahiss anses vara att cyklar kan tas med, att en ny, mer tillgänglig väg skapas och att hissen blir en "spektakulär attraktion". Å andra sidan bedöms en ny hiss ha stor påverkan på stadsbilden.

LÄS MER: Ge Slussen en Katarinahiss nummer två

En mer "diskret" lösning har därför också studerats, en lågbro, cirka sex meter över gatan. Då används också den övre delen av Söderbergs trappor.

Kontroversiellt att stänga trapporna

Byggs en högbro tas Söderbergs trappor ur bruk helt – och det är kontroversiellt. Skönhetsrådet anser att det är "otänkbart" att stänga trapporna, länsstyrelsen anser att det är av "angelägen betydelse" att de hålls öppna och Stadsmuseet håller med.

Joakim Larsson (M) som skrivit en motion i ärendet vill att staden satsar på högbron närmast Slussen.

– Då kan man ha kvar trapporna och det blir en naturlig förlängning av Renstiernas gata. Dessutom ligger den på ett respektfullt avstånd från gamla hissen, säger han.

Enligt Larsson borde en brolösning vara på plats före 2019, för att skapa bättre tillgänglighet till Stadsgårdskajen.

Därför har ytterligare ett alternativ studerats: Trapporna bevaras, en gångbro byggs över bussterminalens in- och utfart och ett nytt övergångsställe anläggs längre västerut, närmare Slussen.

Det här är den billigaste lösningen, med en prislapp på 12 miljoner kronor, men stadens tjänstemän är ändå inte helt sålda på idén.

Även om Söderbergs trappor med det här förslaget bevaras, så blir tillgängligheten inte bättre för den som inte orkar knata upp och ner för branten. Därför anser inte staden att det här är väl investerade pengar.

Beslut dröjer

Ett sista alternativ är att överdäcka Stadsgårdsleden, men det är dyrt och ligger långt fram i tiden.

Sen tidigare är det klart att Lokattens trappor – vid Sjömansinstitutet – ska öppnas för gångtrafik mellan Katarinavägen och Stadsgården och att en ny hiss ska byggas bredvid trapporna. Staden bedömer att det här är en tillräcklig lösning på kort sikt men på lång sikt, när hamnen utvecklas, behövs en ny förbindelse.

Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) delar den analysen.

– Lokattens trappor är inte tillräckliga. Något av de här alternativen bör vi få till, säger Daniel Helldén.

Han har ingen favorit i nuläget. De olika alternativen har för- och nackdelar, konstaterar han.

– Vad som är bäst är svårt att säga idag. Självklart är det bra med tillgängliga lösningar som hissar men jag noterar också att Skönhetsrådet vill ha trapporna kvar. Vi får väga för och emot kring detta, säger Daniel Helldén.

Inget beslut ska tas nu utan frågan ska bakas ihop med stadens arbete med att utveckla Stadsgårdskajen och Masthamnen.

LÄS ÄVEN: Så blir bussterminalen vid Slussen – här är detaljerna om nya förslaget

HÄR NEDAN KAN DU SE ALLA ALTERNATIV

Illustration över en ny högbro mellan Katarinavägen och Stadsgården, med en hiss ner till kajen. Här ansluter bron till gamla Stadsgårdshissen. Kostnad: 23 miljoner. Foto: Ingun Platell/WSP

Illustration över en ny högbro mellan Katarinavägen och Stadsgården, med en hiss ner till kajen. Här ansluter bron till Renstiernas gata. Pris: 23 miljoner. Foto: Ingun Platell/WSP

Illustration över en ny lågbro, cirka 6 meter över gatan. Den övre delen av Söderbergs trappor används, sen går man på bron över gatan för att sen ta trappor eller hiss ner till Stadsgårdskajen. Kostnad: 23 miljoner. Foto: Ingun Platell/WSP

Illustration över Söderbergs trappor som bevaras. Sen byggs en ny gångbro över bussterminalens in- och utfart, parallellt med Saltsjöbanans spår. Ett nytt övergångsställe anläggs längre väster ut, närmre Slussen. Kostnad: 12 miljoner. Foto: Ingun Platell/WSP

Illustration över en överdäckning av Stadsgårdsleden. Kan genomföras tidigast 2025 när Slussen är klar. Uppskattad kostnad 100 miljoner. Foto: Ingun Platell/WSP