Ordförande. Under mandatperioden tog Sivert Åkerljung (KD) över rollen som Kultur- och fritidsnämndens ordförande. Foto: Jonas Månsson

KD: Bygg återhållsamt

Han känner att många delar KD:s värderingar. Samtidigt upplever Sivert Åkerljung att många har fördomar om partiet. – Det är en stor utmaning att vända det, säger han.

  • Publicerad 11:49, 1 jun 2018

Efter centrumbyggnationerna vill vi ha återhållsamt byggande.

En politikerlegendar fångade Sivert Åkerljungs intresse vid valrörelsen 1991. Förre partiledaren Alf Svenssons värderingar lockade. Sedan dess är han kristdemokrat och precis som i förra valrörelsen partiets gruppledare lokalt. Barn och ungas uppväxtvillkor, trygghet och äldrefrågor ser han som partiets och sina egna viktigaste frågor.

Han är tydlig med att kommunen inte ska växa för stort och upplever att det är många Ekeröbors önskan. Om tio år ser han Ekerö som en småstad.

– Efter centrumbyggnationerna vill vi ha återhållsamt byggande, säger han.

Nöjd men självkritisk

Han är nöjd med den senaste mandatperiodens jobb, men är även självkritisk.

– Informationen kan vara tydligare. Exempelvis i frågorna om Sanduddens skola och Ekebyhovsskolan. Sedan kan servicen förbättras på exempelvis stadsbyggnadskontoret, säger Sivert Åkerljung.

Enligt Ekerö kommuns befolkningsprognos ska Ekerö ha 30 500 invånare 2023. Var ska alla bo?

– Nu bygger vi tre stora centrumområden. Vi vill att man mest ska bo centrumnära. Sedan där det finns befintliga strukturer i ytterområdena kan man absolut bygga kompletterande, men inga jättebyggen.

Hur ska skolsituationen lösas?

– Sandudden ska byggas ut och sedan blir det troligtvis en skola på Bryggavägen. Vi vill absolut att det blir en friskola med attraktiv inriktning. Vi vill se både valfrihet och trygghet. Vi tror att konkurrens kan öka kvaliteten även på kommunala skolor.

Hur ska de äldre tas omhand?

– Vi driver en 85-plusboendegaranti. Det innebär att när du har fyllt 85 ska du få en plats på särskilt boende utan biståndsbedömning om du vill. Vi vill ha hemtagningsteam som hjälper en person att följa den från sjukhus till hemmet och ser att allt går bra. Inte bara skjutsar hem till dörren. Vi vill även se över lokaler och aktivitetsytor.

Hur ska trafiken lösas?

– Fler infartsparkeringar och ökad pendelbåtstrafik på Mälaren. Vi vill testa anropsstyrd kollektivtrafik. Det är dags att testa igen. Det är viktigt att se över vägsituation vid centrumnära vägar och göra de smartare. Vi tycker även att Ekerö ska söka pengar från EU:s infrastrukturutbyggnadsfond. Det är inga små belopp man kan söka där. Vi lokalpolitiker får lobba mot riksdags- och landstingspolitikerna.

Hur ser ni på partiöverskridande samarbeten?

– Det är Ekeröalliansen och eventuellt Liberalerna som är ett alternativ för oss.

Hur ska kommunen bli bäst i Sverige på integration?

– Så som vi har gjort. Vi har anställt en utredare och samarbetet med civilsamhället är viktigt. Det är starkt och värt all kredd. Vi vill att alla som ska bo här ska få ökad svenskundervisning, praktikplats lokalt och ökad samhällskunskap.

Många kommuninvånare har vittnat om önskan om mer polisnärvaro. Hur möter ni den oron?

– Vi vill ha kommunala poliser som avlönas av kommunen, även fler väktare. Sedan även trygghetsbelysning och kameraövervakning och locka fler till trygghetsvandring, inte bara föräldrar.  

Vad ska göras för ungdomarna?

– Mötesplatser är viktigt. De ska spridas ut, så att det även finns mötesplatser längre ut. Vi har intervjuat 500 ungdomar under våren om vad de vill. Det resultatet är inte klart, men kommer inom kort.

Vad avgör valet?

– Delvis hur det går på riksnivå. Lokalt röstar många på personer och då är det viktigt vilka som har hållit det de har lovat.

Vad väntar för er under valrörelsen?

– Vi annonserar, lägger flygblad i brevlådor, har valstuga på torget. Vi ska vara ute och synas på olika ställen och förhoppningsvis prata med så många som möjligt.

Sivert Åkerljung

Ålder: 47.

Familj: Fru och tre barn.

Bor: Träkvista.

Gör: 7-9-lärare i musik och SO.

Intressen: Resor, träning, familj och vänner.

Vi möter politikerna

De kommande veckorna kommer Mälarö Tidning träffa lokalpolitiker inför valet. Från de partier som har mandat i kommunfullmäktige i dag intervjuar vi respektive partis toppkandidat. Har du missat någon finns alla tidigare intervjuer på vår sajt.

Fritidshus brann ner till grunden

Nyheter En villa brann i lördags ner till grunden. Två personer fanns i huset när branden bröt ut, men de lyckades ta sig ut på egen hand.måndag 20/5 8:02

Grannar i Stenhamra störs av nytt mystiskt ljud

Nyheter Ett nytt mystiskt ljud stör Stenhamrabor på nätterna. Frågan är varifrån det kommer. Är det musteriet igen? Eller kanske vattentornet?söndag 19/5 9:15