Utbyggnad. Den röda linjen visar spårväg/tvärbaneringen medan den blå visar bilvägen östlig förbindelse. Karl Henriksson (KD) hoppas att de båda blir verklighet. Foto: Kristdemokraterna / Lennart Molin

KD vill ha spårväg runt centrala Stockholm

Bygg ut Tvärbanan så att den går i en ring runt centrala Stockholm. Det föreslår Kristdemokraterna som vill se en ny sträcka via Universitetet, Ropsten och Norra Djurgårdsstaden.

  • Publicerad 14:53, 23 maj 2018

Kristdemokraterna går till val på ett förslag som innebär en rejäl utbyggnad av kollektivtrafiken. En ny sträcka mellan Solna station och Sickla gör att Tvärbanans cirkel sluts, förklarar Karl Henriksson (KD), ordförande för landstingets trafikplaneberedning.

– Det skulle inte minst förbinda en massa arbetsplatsområden. Det är väldigt många som arbetar i Solna, Sundbyberg, Universitetet och Norra Djurgårdsstaden och det här skulle förkorta restiden betydligt mellan Stockholms östra delar, säger han.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Genom utbyggnaden knyts Tvärbanan ihop med Lidingöbanan och Spårväg city. Tanken är att genomföra arbetet samtidigt med en östlig förbindelse, motorvägstunneln som knyter ihop norra och södra länken.

– Vi förordar att båda förbindelserna byggs samtidigt, annars skulle kostnaden bli alldeles för hög, konstaterar Karl Henriksson som är optimistisk till att den omdebatterade motorvägen kommer att byggas.

– Vi ser det som jätteviktigt för Stockholms fortsatta utveckling.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android