Ytterligare beslut tas idag för att bygga ut nya tunnelbanan. Foto: Jannie Flodman

Klart: 4,5 miljarder läggs på ny t-banedepå

Ytterligare ett steg för utbyggnaden av den nya tunnelbanan tas idag.

  • Publicerad 12:21, 17 sep 2019

Det är på Regionfullmäktige som man idag klubbar igenom beslutet att bygga en ny tunnelbanedepå i Högdalen.

Så blir SL:s nya t-banedepå i Högdalen

I bygget ingår bland annat en 2,5 kilometer spårtunnel som ska ansluta till Farstagrenen söder om Hökarängens station. Det ska också byggas en uppställningshall för elva tåg, och större verkstadskapacitet. En ny tvätthall för klottersanering, tvätt och städ som är speciellt anpassad för de nya C30-tågen ska ska också byggas.

Snart rullar nya t-banetågen på dagtid

Hela projektet beräknas kosta 4,5 miljarder kronor.

– En omfattande modernisering och utbyggnad av depåer är viktigt för att möta nya krav på kapacitet och underhåll, fler och nya tåg och högre förväntningar på trafiken. Dagens beslut fångar allt detta och tar höjd för att möta de krav som en historisk utbyggnad av tunnelbanan innebär, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL.

Här sprängs det för nya tunnelbanan

Byggstart är planerad redan till nästa år om allt löper på som planerat men för det krävs ytterligare beslut.

Förvaltningen för utbyggd tunnelbana ansökte i somras om en så kallad mijödom, som ger tillstånd att leda undan grundvatten när man bygger tunnlar, för att kunna starta arbetet med depån. Förhandlingar i domstolen väntas hållas under första halvåret 2020. Järnvägsplanen, som också behövs för att sätta spaden i backen, ska granskas i höst innan den skickas till Trafikverket för slutligt godkännande, enligt förvaltningen.

– Vi föreslår villkor som i första hand baserar sig på Naturvårdsverkets riktlinjer för byggbuller. Men vi kan inte bygga utan att överskrida dem. Därför ansöker vi om att få göra arbeten som låter mer, säger Kalle Persson som är ansvarig för alla miljödomsansökningar för nya tunnelbanan i ett uttalande.

Depåbygget beräknas pågå i cirka fem år och den ska enligt planen vara redo att driftsättas under fjärde kvartalet 2025.

I depåns nordöstra hörn byggs ett nytt anslutningsspår (markerat med blått på kartan). Spåret fortsätter sedan österut, från Högdalen till Hökarängen, där det ansluter till Gröna linjens Farstagren, strax söder om Hökarängens station. Nära spåret planeras en underjordisk uppställningshall med plats för elva fordon. Från uppställningshallen föreslås en norrgående arbets-/servicetunnel med anslutning mot Örbyleden. Ett alternativ som ger snabb transport av byggmassor, enligt Förvaltningen för utbyggd tunnelbana.