Illustration. Utbyggnadsförslaget som det visas i inriktningsbeslutet från 2011 för Larsboda strand. Foto: Stockholms stad

Klart: 480 bostäder ska byggas vid Drevviken

Den politiska vilden Rickard Wall (-) gjorde vad han kunde för att stoppa ett nytt bostadsprojekt i Farsta när ärendet avgjordes i kommunfullmäktige på måndagskvällen.

  • Publicerad 19:15, 1 okt 2018

Enligt det programarbete för Farsta som staden antog 2016 under namnet "Tyngdpunkt Farsta" ska området förtätas med 8 000 nya bostäder till år 2030 varav en del längs Drevvikens strand.

På måndagskvällen beslutade kommunfullmäktige att genomföra den del av programmet som rör Klockelund vid Drevviken och som innehåller cirka 480 nya bostäder i flerbostadshus, varav cirka 270 bostadsrätter och 210 hyresrätter.

Ritningarna inkluderar även ett nytt hus för lagerverksamhet, ett fristående parkeringshus samt en förskola i botten av ett bostadshus.

Stefan Hansson (S) är mycket positiv till ärendet som enligt honom inte bara ger ett tillskott av bostäder utan också skapar nya urbana miljöer.

– Vi ska vända Farsta mot sjöarna som det står i ärendet, det kan skapa nya attraktiva offentliga miljöer, säger Stefan Hansson.

Den politiska vilden Rickard Wall (-) håller inte alls med och yrkade på avslag under mötet och begärde sedan votering.

Den förlorade han stort.

2 personer höll med om att ärendet borde avslås. 84 röstade för att det ska genomföras, 2 personer avstod från att rösta och 13 ledamöter var frånvarande.

Byggstart planeras till år 2020-2021. Den första inflyttningen bedöms kunna ske tidigast första halvåret 2022.